Digitalisering av barnebok

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet
Personskadeforbundet LTN er en organisasjon for alle som har blitt påført en skade, og deres pårørende/etterlatte. Forbundet har et særlig fokus på ervervet hjerneskade, og på å sikre kunnskap om følgevirkningene av dette. Informasjon om hodeskader til pårørende, og da særlig til barn er ofte et forsømt felt. Personskadeforbundet LTN jobber derfor for at barn som pårørende skal få informasjon slik at familier er i bedre stand til å mestre situasjonen når en av deres pårørende blir syk eller skadet. Personskadeforbundet jobber mye med forebygging, og dette konkrete prosjektet kan bidra til å forebygge problemer både hos barn og foreldre.

Personskadeforeningen LTN ser et behov for en digitalisering av informasjon som kan gjøres tilgjengelig for barn. Ved å digitalisere boken «Jordbær og svarte pannekaker» både for iPad og for vanlig PC/ mac vil tilgjengeligheten optimaliseres for disse barna. I tillegg vil en interaktiv bok som er spennende lesning for alle, uavhengig av om de vet noe om hjerneskader fra før eller ikke, bidra til spredning av informasjon om temaet.

2. Prosjektets målsetting
Overordnet mål
Spre kunnskap om barn som er pårørende og gi en økt forståelse av hva en hjerneskade er.

Hovedmål
Digitalisere boken «Jordbær og svarte pannekaker» for å gjøre den tilgjengelig for mange, på iPad og internett (PC/mac)

Delmål
-Gi et bilde av hvordan det kan oppleves å forholde seg til en far som oppfører seg annerledes enn tidligere.
-Å presentere tanker som kan inspirere til å sette ord på det en opplever som pårørende.

3. Prosjektets målgruppe
Målgruppe
Barn i tidlig skolealder. Boka tenkes å komme til nytte i familier, i helsevesenet og i skolen. Spesielt vil alle som kjenner noen med en hjerneskade, eller har en mamma eller pappa som på grunn av en hjerneskade er litt annerledes, kunne ha glede av boken.

Sekundærmålgruppe
Personer som leter etter informasjon på nett for barn som er pårørende til voksne med en skade eler sykdom.

4. Beskrivelse av gjennomføring
Boken vil skrives i samarbeid med Psykologi i Praksis, som har erfaring med prosjektledelse fra tidligere prosjekter. I tillegg til prosjektet Jordbær og svarte pannekaker, som ble støttet av Personskadeforbundet LTN gjennomføres nå bokprosjekt om en gutt med en bror som har autisme, i samarbeid med Autismeforeningen i Norge.

Illustratør og kunstner Kristin Bjerke har laget originalillustrasjonene til papirversjonen og vil supplere med illustrasjoner som er nødvendige for å gjøre boken interaktiv. I tillegg til å digitalisere boken med lydfiler, vil det føyes til interaktive oppgaver i selve boken og det vil lages 5 oppgaver (se vedlegg).

5. Prosjektets betydning
Digitalisering av boken vil gi tilgjengelighet for de fleste hjem, skoler og foreninger, og med oppgaver illustrert med humor og varme vil den forhåpentlig appellere til barn i flere aldersgrupper.Det er svært begrenset informasjon om ervervede hjerneskader for barn og familier. Så vidt vi kjenner til er boken «Jordbær og svarte pannekaker» unik i sitt slag i Norge, og det er viktig å nå ut til barn som har vansker med å forstå sin nye familiesituasjon. Erfaringer med den originale boken (som ble utgitt i 2006) tilsier at den er til stor glede for alle barn i barnehagealder og tidlig skolealder, ikke bare barn som er pårørende selv. Boken gir nyttig kunnskap og refleksjon rundt livet og hva det innebærer, og hvordan det kan være når en familie har det litt annerledes.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Extrastiftelsen.pdf

Prosjektleder/forsker

Mia Tuft

Detaljer
Program
Forebygging (2013)
Prosjektnavn
Digitalisering av barnebok
Organisasjon
Personskadeforbundet LTN
Org.ledd
Psykologi i praksis
Beløp Bevilget
2014: kr 200 000
Startdato
02.01.2014
Sluttdato
15.12.2015
Status
Avsluttet