Digitalisering av likepersonsarbeid for personer med nedsatte funksjonsevne

Søknadssammendrag

Prosjektet gjelder videreutvikling av podkasten/nettserien «Klok av skade» og produksjon av dokumentarfilmen «Den nye normalen».

Tiltaket «Klok av skade» er digitalisert likepersonsarbeid. Våre brukere kan se episodene på stiftelsens nettsider, på Facebook eller på Instagram. Når camper og møter avlyses, blir digitalisert likepersonsarbeid viktigere enn noen gang. Pilotprosjektet «Klok av skade» har så langt hatt enorm suksess. «Klok av skade» videreføres nå med oppstart september 2020. Det vil produseres en episode hver måned i 18 måneder.

Dokumentarfilmen «Den nye normalen» skal vise hvilke iboende ressurser personer som har vært utsatt for store omveltninger i livet har. Hvilke muligheter som ligger der og hvilken ressurs man kan være for selv og samfunnet dersom man blir gitt de rette mestringsverktøyene. «Den nye normalen» skal belyse ulike temaer knyttet til livet etter en skade.

I samtaler med likepersoner som lever aktive, gode liv med sin skade skal vi besvare noen av de spørsmålene vi vet at mange har i forbindelse med sin nye livssituasjon. Vi ønsker at personer med funksjonsnedsettelser og andre direkte berørte kan se at de ikke er alene, at de vil møte forståelse og få inspirasjon og kunnskap om hva som skal til for å lykkes. Pårørende vil få påfyll til refleksjoner rundt hvordan de kan støtte og være tilstede om noen i deres krets rammes av slike livsendrende hendelser.

Videre skal filmen inspirere og fremme positiv holdninger til personer med funksjonsnedsettelser hos beslutningstakere og arbeidsgivere i privat og offentlig sektor. Produksjon av «Den nye normalen» har oppstart september 2020 og ferdigstilles i løpet av 2021.

Prosjektleder

Marianne Holth Dybwad

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Digitalisering av likepersonsarbeid for personer med nedsatte funksjonsevne
Organisasjon
Personskadeforbundet LTN
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
18.08.2020