Digitalt mesterskap i lagsjakk

Søknadssammendrag

Sjakk & Samfunn er et prosjekt i regi av Norges Sjakkforbund som jobber med å tilgjengeliggjøre sjakk for flere. Høsten 2020 rullet Sjakk & Samfunn ut et tilbud til institusjoner som jobber med eldre, deriblant seniorsentre, eldresentre, aktivitetssentre, frivilligsentraler, lokallag i Pensjonistforbundet og lignende.

På grunn av koronapandemien har mange imidlertid måtte avvente med oppstart, og Sjakk & Samfunn ønsker nå å skape et nettbasert tilbud, nemlig et digitalt mesterskap i lagsjakk for pensjonister og seniorer. Vi har erfart at mange brukere på seniorsentre og lignende er interessert i å spille sjakk online, og vi har også fått høre at det hadde vært gøy å konkurrere mot andre. Det ønsker vi nå få til, og med dette tilbudet ser vi for oss at vi også vil øke den digitale kompetansen til målgruppa. Vi planlegger å gjennomføre mesterskapet høsten 2021.

Et digitalt mesterskap i lagsjakk for pensjonister og seniorer vil bestå av 24-32 lag som vil spille sjakk-kamper mot hverandre online. Mesterskapet vil spilles gjennom plattformen SpillSjakk.no som er godt testet og utviklet til å gjennomføre store arrangementer av denne typen. Deltagerne kan sitte hjemmefra å spille, men hvis situasjonen tillater det, kan deltagerne også møtes på et lokalt treffsted og derfra spille hver for seg i fellesskap.

Vi forestiller oss at mesterskapet vil gi deltagerne mange mestringsopplevelser. I en tid der mange er mye for seg selv, tror vi at opplevelser man deler med andre kan ha stor betydning. Vi ønsker samtidig å knuse noen myter om sjakk. Mange har en forventing om at man må være veldig god for å ha glede av sjakk, men det stemmer egentlig ikke. Selv om man aldri blir fullt utlært i sjakk, er det ikke så mye man trenger å kunne før man kan ha stor glede av spillet.

Prosjektleder

Martin Trulssønn Johannessen

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Digitalt mesterskap i lagsjakk
Organisasjon
Pensjonistforbundet
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
01.02.2021