Dissimilis for alle

Søknadssammendrag

Dissimilis for alle


Målgruppe: Minoritetsfamilier med barn med utviklingshemming


Bakgrunn:

Dissimilis har i mange år jobbet for likeverd og livskvalitet for mennesker med spesielle behov. Vi har både lokalt, nasjonalt og internasjonalt satt annerledeshet på dagsorden.

Dissimilis Norge har tidligere mottatt et lite beløp av Hjelpe- og opplysningsfondet som vi har vi brukt til å utarbeide et pilotprosjekt i år 2012 i samarbeid med Oslo Universitetssykehus, avdeling Ullevål.

Hilde Berge fra Lærings- og Mestringssenteret avdeling barn (LMS-barn) og Ranghild Gardsjord fra Barnehabiliteringen opplyste tidlig om at det er svært vanskelig for minoriteter i Norge å ha et funksjonshemmet/utviklingshemmet barn. De opplever en stigmatisering fra miljøet, og barna vokser opp nærmest i hemmelighet. I tillegg ser LMS-barn at mange familier mangler kunnskapen til å forstå defekten, og tror at barnet kommer til å bli friskt igjen.

Et kreativt miljø finnes ikke. Sosialisering og stimulering viser seg å være vanskelig.
Berge og Gardsjords innsikt og veiledning har vært, og er svært viktig for at Dissimilis skal komme inn i miljøet.

Siden det er vanskelig å oppnå kontakt med målgruppen/miljøet ønsker vi å utføre prosjektet på Ullevål Sykehus i starten, hvor de er vant til å komme på samlinger.


Målsettinger:

Kvanitiative:
Videreføre musikktilbud for minoritetsbarn/familier på Ullevål.
Få minoriteter inn som elever ved Dissimilis kultur- og kompetansesenter.
Spre prosjektet til andre steder i landet.

Kvalitative:
Bidra til aksept for eget barns utviklingshemming
Bidra til positiv synliggjøring av målgruppen i minoritetsmijøer
Integrere målgruppen på tvers av kulturer og språk

Gjennomføring og fremdrift:

Vi vil ha jevnlige musikksamlinger på Ullevål Sykehus for å bygge relasjon til målgruppen og deres foreldre/pårørende. På den måten bygger vi bro slik at målgruppen vil starte opp på Dissimilis kultur- og kompetansesenter i Sandvika, hvor de blir en del av et større sosialt og kreativt miljø.
Her vil vi fokusere på integrering av både foreldre og barn.
Omvendt integrering skjer i form av norske elever og foreldre/pårørendes deltakelse i samlinger på UIlevål.

Brobyggingen skjer gjennom musikk og lek, hvor fokus ligger på:

Trygghet
Glede
Mestring
Utvikling av talespråk
Sosialisering
Integrering
Læring av sosiale «koder» (grenser, ta plass, vente på tur, samarbeid,
kommunikasjon)
Motorikk
Rytmikk
Lære sanger/å synge
Spille på instrumenter


Prosjektets formål/betydning:

Musikk og kreative aktiviteter kan for indivet:

Tilby stor grad av struktur og forutsigbarhet.
Skape en trygg ramme for gode opplevelser i samvær med andre.
Støtte opp om personens friske sider.
Gi hjelp til å uttrykke følelser.
Styrke identitet og følelse av tilhørighet.
Fremme humor og kreativ energi.


Musikk som virkemiddel for utvikling av individ og samfunn:

Musikk er en måte å kommunisere på, uten at ord behøves.
Musikk gir mennesker valgmuligheter, i et liv hvor man ikke alltid kan gjøre valgene sine selv.
En måte å oppleve glede, og å øke selvtilliten.
Gjennom musikken skal man oppleve å være en ressurs, aldri en byrde.
Alle kan delta. Alle kan oppleve gleden musikken gir, og være en del av de kreative prosesser med å skape musikk.


Dissimilis erfarer at gjennom musikk og kreative aktiviteter etableres relasjoner på tvers av kulturer, språkforskjeller og funksjonsnivå.

I prosjektet ønsker vi å stadig nå nye elever i miljøet, overføre de som er trygg til vårt kompetansesenter – samt spre prosjektet til andre deler av landet hvor det eksisterer Dissimilisgrupper.
Vi tror det handler i stor grad om å sette det på dagsorden. Vi er allerede i dialog med andre grupper som ønsker å utforske feltet. Vi kan i så måte være kompetansepersoner i videreføring nasjonalt, både hva angår Dissimilisaktivitet og tilnærming til akkurat denne målgruppen/mijløet.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

2016 – Sluttrapport Dissimilis for alle.pdf

Prosjektleder/forsker

Benjamin Zahl Bergem

Detaljer
Program
Rehabilitering (2012)
Prosjektnavn
Dissimilis for alle
Organisasjon
Dissimilis Norge
Org.ledd
Oslo Universitetssykehus
Beløp Bevilget
2013: kr 54 000, 2014: kr 44 000, 2015: kr 47 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet