Dissimilis notasjon på software

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Målsettingen med prosjektet er å skape et helt nytt IKT-basert undervisningsverktøy for grunnleggende musikkundervisning og an

Målsettingen med prosjektet er å skape et helt nytt IKT-basert undervisningsverktøy for grunnleggende musikkundervisning og annen undervisning hvor tilrettelegging er nødvendig. Prosjektet er et samarbeid mellom Landsforbundet Dissimilis og Musit AS/Musicator AS. Med Dissimilis’ alternative notasjonssystem hvor farger og tallkombinasjoner benyttes som pedagogiske tillegg til vanlig notasjon, og musikkprogrammet Musicator som basis, har man sammen utviklet Musico.

 

Musico er et enkelt notasjonsprogram som gjør det mulig å arrangere, komponere, spille inn, transponere, presentere og skrive ut noter med eller uten farger og tall. Musico er et arbeidsbesparende verktøy for musikklærere, som gjennom programmet får tilført en rekke nye muligheter til å drive sin undervisning.

 

Dissimilis’ erfaringer er at HVPU-reformen med nedleggelsen av sentrale institusjoner og integrering av psykisk utviklingshemmede i kommuner og skoleverket, gjør at så å si alle enheter i grunnskolen og alle kulturskoler har en eller flere elever med spesielle behov for undervisning. Målgruppene for Musico er derfor alle lærere i skoleverket, på kulturskolene og lærerutdanningen på høyskolene. Dessuten instruktører i korps- og kor samt frittstående musikklærere.

 

Prosjektresultatet, Musico, oppfyller kravspesifikasjonene, og kan brukes av lærere med vanlig IKT brukererfaring og musikkforståelse etter ett endags kurs. Kurs vil bli gjort tilgjengelig, og produktet blir markedsført av Dissimilis og Musit AS. Det legges vekt på at Musico skal presenteres for skoleverket fra departementsnivå, fylkes og kommunalt plan slik at alle potensielle brukere får god informasjon om produktet og dets muligheter. Musico er det første produkt av sitt slag i verden, og har derfor et stort internasjonalt potensiale. Programmet lanseres først på norsk og engelsk språk. Flere språkversjoner er under planlegging.

Prosjektleder/forsker

Jørgen H.V. Gjerdrum

Detaljer
Program
Forebygging (2002)
Prosjektnavn
Dissimilis notasjon på software
Organisasjon
Dissimilis Norge
Org.ledd
MUSIT AS – musikkpedagogisk IT-senter
Beløp Bevilget
2003: kr 380 000
Startdato
01.01.2003
Sluttdato
31.12.2004
Status
Avsluttet