Do-avis for å hindre vold og overgrep

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Seksuelle overgrep og seksuell trakassering utgjør en trussel for ungdoms psykiske og fysiske helse. En landsomfattende omfangsundersøkelse fra Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) viser at hver tredje kvinne og hver tiende mann har vært utsatt for et seksuelt overgrep. En fersk KRIPOS – rapport peker på ungdomsskoletiden som en særlig sårbar periode, forbundet med betydelig risiko for å oppleve overgrep. I mange tilfeller er også overgriperen mellom 15 og 24 år.

Målsetting

Styrke ungdoms psykiske helse gjennom å •Forebygge seksuell trakassering og seksuelle overgrep i ungdomsskolen. •Informere om rettigheter og grenser, og hva ungdom skal gjøre om de blir utsatt for overgrep, eller om de kjenner andre som har blitt utsatt •Ta opp temaene på en måte som når den enkelte og som muliggjør diskusjoner ungdom imellom

Målgruppe

Ungdom i Nord-Trøndelag. Alle ungdomsskolene i Verdal og Steinkjer, totalt fem skoler med til sammen 850 elever. Spesifikk avtale med Verdalsøra Ungdomsskole.

Antall personer i målgruppen

850

Beskrivelse av gjennomføring

1 Produsere og henge opp do-aviser på alle elevtoaletter på tre ungdomsskoler i Nord-Trøndelag. Do-avisene er en lavterskelmetode som lar oss som eksterne aktører komme inn i skolen uten å legge beslag på undervisningstid eller vesentlige ressurser fra skolens side. Ved at de henger på do, vil avisene være tilgjengelige for alle elever, og gi mulighet til at den enkelte elev kan studere dem uforstyrret av medelever. Avisene skal ta opp temaer relatert til seksualitet og grensesetting, og inneholde kontaktinformasjon til hjelpelinjer og andre instanser ungdom kan kontakte, som ung.no, klara klok og jentevakta. 2 Arrangere jente -, og guttedager for niendetrinnet på de fem deltakerskolene. Vi vil i samarbeid med helsesøster og elevråd arrangere jentedag og guttedag for 9. trinn, hvor jentene og guttene hver har en halv skoledag med innledning, forelesning og diskusjon om kjønn, identitet og grensesetting. Vi vil ha et arrangement i Steinkjer og et i Verdal, som samler niendetrinnet i sine respektive byer. Dagene vil inneholde kjønnsdelte grupper og ulike aktiviteter, basert på Sanitetskvinnenes tidligere erfaringer med å arrangere jentedager for ungdomsskolen.

Fremdriftsplan

Framdriftsplan Mai/juni Juli (ferie) August September Oktober november Desember Møte referansegruppe X X Utarbeide og trykke avis X X Distribuere og rullere avis X X X X Møter med deltakerskoler X X Jentedag og guttedag Steinkjer og Verdal X Evalueringsmøte elevråd X

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Doavisene er utarbeidet for elever på ungdomsskolen med ulike tema knyttet til kropp, tiltrekning, sex og grensesetting. Dette er en lavterskelmetode som lar eksterne aktører komme inn i skolen uten å legge beslag på undervisningstid eller vesentlige ressurser fra skolens side. Ved at avisene henger på do, vil de være tilgjengelige for alle elever, og gi mulighet til at den enkelte elev kan studere dem uforstyrret av medelever. Doavisa er en plakat, som skal henges opp inne i båsene på toalettene på skolene. Avisene tar opp temaer relatert til seksualitet og grensesetting, og inneholder kontaktinformasjon til hjelpelinjer og andre instanser ungdom kan kontakte og hvor de kan finne mer informasjon. Avisene inneholder ikke reklame. Målet har vært at do-avisa skal være underholdende, tankevekkende og informativ.

Antall personer i målgruppen

1000

Oppsummering

SUKS og KUN har søkt og fått innvilget midler fra ekstrastiftelsen til å utvide doavisa med fire utgaver til og spre den nasjonalt gjennom sanitetskvinnenes lokallag. Sanitetskvinnene og KUN vil lage saker til sine respektive hjemmesider, hvor avisen vil legges ut, og kunne bestilles også av andre interesserte skoler/aktører som jobber med ungdom. Prosjektet avsluttes når prosjektperioden er over, men siden avisen legges tilgjengelig på Sanitetskvinnenes hjemmeside, er det mulighet for andre lokallag å bruke avisene og metoden for å arbeide med temaet i sine lokalmiljøer.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Doavisa 2017 pdf.pdf

Prosjektleder/forsker

Cathrine Haugan

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Do-avis for å hindre vold og overgrep
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
2017: kr 213 500
Startdato
02.08.2017
Sluttdato
01.07.2018
Status
Avsluttet