Doavis for elever i Videregående skole

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Det er flere grunner til at det er behov for en Doavis som gir informasjon om seksuell- og psykisk helse for ungdom fra 16 til 19 år. Elevene i videregående skole har høyere selvrapportering på psykisk uhelse enn noen gang før. De rapporterer at de opplever stress og press når det gjelder skoleprestasjoner, utseende og i sosiale sammenhenger. Elevene ønsker selv mer informasjon om sex, grensesetting og overgrep og påpeker at de får for lite og for dårlig informasjon i seksualundervisninga. Ei Doavis-pakke utviklet spesielt for denne aldersgruppen vil kunne svare på disse utfordringene.

Målsetting

Hovedmålet for prosjektet er å styrke elever i videregående skole sin evne til å ivareta egen seksuelle og psykiske helse. Gjennom åtte utgaver av Doavisa vil vi spre god og relevant informasjon om kropp, identitet og seksualitet. Doavisa spres til minst 40 videregående skoler.

Målgruppe

Målgruppen er elever i videregående skole. Altså, ungdommer mellom 16-19 år.

Antall personer i målgruppen

20000

Beskrivelse av gjennomføring

Hovedtiltaket i prosjektet er å utvikle åtte ulike utgaver av Doavisa som spenner over tema som psykisk helse, sex, grensesetting, rus, stress, press og sosial kontroll. Til sammen skal disse dekke et helt skoleår og byttes ut hver 5-6 uke. Distribusjon vil foregå etter den metoden vi har utprøvd for Doavisa for ungdomsskoler; via frivillige i lokale sanitetsforeninger rundt omkring i landet. Foreningene inngår selv avtaler med skolene og skifter aviser. Sanitetskvinnene sentralt sprer informasjon om Doavisa til sine lokalforeninger. I tillegg vi utvikle veiledere for sanitetsforeningene, skolen samt foreldre og andre voksenpersoner som møter elevene utenfor skoletid. KUN og SUKS vil,i samarbeid med referansegruppe, elevstyre samt elevtjeneste på vår pilotskole ha hovedansvaret for å utvikle doavisene. NKS vil ha som hovedoppgave å bidra med informasjonsspredning i sine kanaler samt rekruttering av lokallag.

Fremdriftsplan

August 2020 Oppstartsmøte i Prosjektgruppa September 2020 Møte med elever ved Steinkjer vgs. September – Desember 2020 Utvikle åtte utgaver av Doavisa Januar – Mars 2021 Ferdigstilling og trykking Mars 2021 Lansering på Pilotskole Mars 2021 Møte med elever ved Steinkjer vgs. Mars – Juni 2021 Markedsføring og salg Juni 2021 Evaluering og rapportering

Prosjektleder/forsker

Linn Cecilie Rotvold Bylund

Detaljer
Program
Helse vår (2020)
Prosjektnavn
Doavis for elever i Videregående skole
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
2020: kr 401 000
Startdato
01.08.2020
Sluttdato
31.12.2021
Status
Under gjennomføring