Dørstokkmila

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet:
Ideen til dette prosjektet har vi fått gjennom samarbeidet med sentralsjukehuset i Førde. Når vi pgså i den senere tid har fått vite at det er sammenheng mellom det å ha astma som barn, og kols som voksen, ser vi at det er svært viktig å kunne forebygge alvorlige problemer.

Prosjektets målsetting:
Vi ønsker å få folk over dørstokken og ut på tur. Vårt mål er å skape en varig holdningsendring i Sogn og Fjordane. En endring fra passiv til aktiv, fra nei jeg kan ikke” til “jo jeg kan”. målet er at hver enkelt skal ta grep om egen helse. Her skal deltakerne få kunnskap om sammenhengen mellom helse, fysisk aktivitet og kosthold.

Prosjektets målgruppe:
Vi ønsker å satse på 15 unge voksne personer som har astma, og eller kols. Vi ønsker å gjøre gruppestørrelsen liten, slik at det vil være større mulighet for at disse personene kan danne seg et sosialt nettverk og møtes i etterkant.

Beksrivelse av gjennomføring:
Prosjektet gjennomføres i løpet av to weekender en vår og en høst, med en overnatting hver gang. Vi ønsker å dele dette opp, slik at deltakerne føler at de blir fulgt opp med tanke på at en ønsker at treningen skal bli en del av livet deres.

Facebook skal være en motivasjonskanal. Her må alle deltakerne være med i en lukket gruppe. Alle forplikter seg til å legge inn treningsdagboken sin, og skrive litt om hvordan treningen går mellom samlingene.

Elisabeth Salte som selv er sterkt palget av astma vil følge dette opp, og være en motivator i treningen. Elsabeth var selv en av dem som aldri deltok i gymtimene på skolen i redsel for at hun skulle bli dårlig. Hun har trent seg opp fra å være totalt innaktiv, til å springe maraton. Elisabeth vil fortelle deltakerne om sine erfaringer og tips og råd på veien. Samtidig vil en også benytte seg av fagkompetanse for å vise hvor viktig trening og kosthold er for denne gruppen.

Foruten forelesninger vil en også satse på en aktivitet hvor deltakerne får utfordre seg selv.

En ønsker at deltakerne svarer på spørreskjema vedr. deres aktivitetsnivå både i forkant av prosjektet ,og ved prosjektets avslutning. Dette ønsker vi å gjøre for å se og evaluere effekten av prosjektet.

Når prosjektet er avsluttet ønsker lokallaget at alle fortsetter å trene. Deltakerne vil bli invitert til å delta på motbakkeløpet “Storhesten opp” i 2014. Her ønsker vi at hver enkelt skal ha som mål å bestige det 1209 meter høye fjellet.

Prosjektets betydning:
Sogn og Fjordane er et langstrakt fylke med dårlig kommunikasjon mellom mange av stedene. For mange som sliter med kronisk sykdom vil det være et kjærkomment pusterom å få møte andre som sliter med samme utfordringer. Ved å gi disse personene et lite «spark bak» til å innse hvor viktig trening er for den fremtidige helsen, vil vi forhåpentligvis kunne forebygge uføretrygd i ung alder. Vi ønsker at hver enkelt skal ta ansvar for egen sykdom, og utnytte de ressursene som hver enkelt besitter. Ved å ta i bruk enkle mestringsstrategier vet vi at mange vil få en bedre hverdag hvor selvfølelsen stiger, noe som igjen vil ha stor samfunnsnyttig verdi. Vi ønsker å gi dem svar på bl.a.: Kan jeg trene? Hvordan kan jeg trene? Hvorfor er dette så viktig?

Framdriftsplan:
Januar/ februar: prosjektoppstart
Mars: detaljplanlegging
Mars: Rekruttering av deltagere
I forkant av første kursdag: spørreskjema for å kartlegge deltagernes aktivitetsnivå
April: gjennomføre første kurshelg
Jevnlig gjennom hele prosjektet: følge deltagerne på Facebook
November: gjennomføre andre kurshelg
Etter andre kurshelg: spørreskjema for å kartlegge deltagernes aktivitetsnivå
Desember: evaluering, regnskap og rapportering

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Rapport Dørstokkmila.pdf

Prosjektleder/forsker

Hildur Østbø

Detaljer
Program
Rehabilitering (2012)
Prosjektnavn
Dørstokkmila
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2013: kr 103 000
Startdato
07.01.2013
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet