Drahjelp til post-korona aktivitet lokalt

Søknadssammendrag

Nå åpner samfunnet igjen, sakte, men sikkert, og dette er til stor glede for mange. Likevel sitter mange hjemme og er engstelige fortsatt. Er det trygt for meg å gå ut blant folk? Har jeg god effekt av vaksinen? Derfor er det ekstra viktig av vi i PEF kan tilby denne gruppen et trygt arrangement hvor de kan våge seg ut blant folk igjen. Mange har hevet seg på digitale aktiviteter i løpet av pandemien, men det er stor forskjell på å delta og å arrangere digitale møter. Flere opplever det litt skummelt å skulle gjennomføre fysiske møter igjen.

For å kunne tilby en møteplass og mulighet for sosialisering til gruppen som er og har vært isolert over lengre tid, ønsker vi i Psoriasis- og eksemforbundet å tilby god assistanse til lokal- og fylkeslag slik at de selv er i stand til å gjennomføre trygge tiltak. Gjennom Dams stimuleringsmidler har vi utviklet en aktivitetsbank som ferdigstilles i disse dager. I dette prosjektet ønsker vi midler til å fortsette arbeidet med å gi direkte støtte og opplæring til våre lokal- og fylkeslag. Dette gjøres gjennom tre tiltak. 1. tilby direkte oppfølging og bistand. 2. webinarrekke for tillitsvalgte og 3. videreutvikle aktivitetsbanken.

Den viktigste virkningen av prosjektet vil være å redusere ensomhet, samt gi en arena for sosialt samvær for de som får tilbud om lokal aktivitet og arrangementer. I tillegg vil det være en meget positiv virkning at alle de som normalt er aktive i å arrangere lokale treff igjen kan føle på mestring ved å gjenoppta arbeidet.

Prosjektet igangsettes umiddelbart og prosjektleder vil, sammen med en brukergruppe gjennomføre prosjektet. Webinarene gjennomføres tidlig høst. Vi vil benytte tradisjonelle og utradisjonelle informasjonskanaler for å nå ut med informasjonen. Vi vil også være på tilbudssiden vedrørende praktisk bistand.

Prosjektleder

Thea Kristine Lande

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Drahjelp til post-korona aktivitet lokalt
Organisasjon
Psoriasis- og eksemforbundet
Beløp Bevilget
Kr 212.000