Drammen fekteklubb parasatsning

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Bakgrunnen for prosjektet er at mange funksjonhemmede ikke deltar i organisert idrett. Vi mener at dette bl.a kan ha bakgrunn i færre valgmuligheter enn funksjonsfriske.

Målsetting for prosjektet

Prosjektets overordnede mål, er å etablere fekting for mennesker med nedsatt funksjonsevne som en vital og integrert del av det norske idrettsfelleskapet, med en stor bredde og en sterk elite.

Målgruppe

Alle med fysisk funksjonsnedsettelse og som oppfyller kravene for deltagelse i paraidrett.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

2000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Det skal i første omgang fokuseres på kompetanseheving i “basen”. Trening, oppfølging og konkurranse skal tilbys mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det er en målsetting at det i løpet av prosjektperioden skal bli mulig for alle fekteklubber i Norge å kunne involvere mennesker med nedsatt funksjonsevne i sitt ordinære treningsarbeid. Vi vil gjøre oppmerksom på at vi ikke noe sted i søknaden bruker uttrykket “inkludering”, da vi anser at dette impliserer å være passiv mottaker. Vi snakker konsekvent om “involvering”.

Fremdriftsplan for prosjektet

rosjektet går over 3 år, og er tenkt delt inn i semestere. Første året vil hovedfokus være på kompetanseheving og rekruttering i Viken området. Etter dette er planen å videreføre kompetansen til klubber i hele Norge.

Prosjektleder

Dan Damasceno-lundesgaard

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
Drammen fekteklubb parasatsning
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2021: kr 450 000, 2022: kr 445 000, 2023: kr 425 000
Startdato
01.07.2021
Sluttdato
30.06.2024
Status
Under gjennomføring