Dråpe

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Kirkens Bymisjon på Haugalandet har ulike arbeidstiltak for ulike brukergrupper. Vi ønsker nå å benytte erfaringene vi har opparbeidet oss igjennom forprosjektet "Flere I Jobb" til å skape et tiltak hvor vi kan tilby ulike brukergrupper tilpassede arbeidsoppgaver i produksjonen av produkter lagd av glass. Vi ser at behovet for arbeidstrening på lavterskelnivå er større i Haugesund enn hva vi tidligere har hatt muligheten til å tilby. Dråpen er vår løsning for å dekke dette behovet.

Målsetting

1. Tilby arbeidstrening 5 dager i uken for ulike brukergrupper 2. Produsere 1500 antall vaser første år 3. Utvikle 3 nye produkter pr. år av prosjektperioden 4. Tilby tilrettelagte arbeidsoppgaver til ulike brukergrupper 5. Bedre stabiliteten i jobboppmøte for våre deltakere

Målgruppe

Rusmiddelavhengige Fattige tilreisende EØS-borgere Straffedømte under Kriminalomsorgen Unge i alderen 18-30 tilknyttet Pedalen Sykkelverksted

Antall personer i målgruppen

80

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet vil starte opp produksjon ved hjelp av deltakere som allerede benytter seg av I Jobb Haugesund (rusmiddelavhengige personer) og straffedømte under oppfølging av Kriminalomsorgen. I år 2 av prosjektperioden vil gruppen Fattig Tilreisende EØS-borgere også involveres i tiltaket. I år 3 vil unge voksne i alderen 18-30 år inkluderes. Tiltaket skal være åpent 5 dager i uken og ha en verkstedsansvarlig i 100% stilling knyttet opp mot seg. De ulike brukergruppene vil benytte tiltaket til ulike tider igjennom uken. Tiltaket vil benytte metodikken Empowerment ved hjelp av myndiggjøring, skape eierskap til prosjektet og tilrettelegge for personlig vekst i arbeidet. Arbeidsoppgavene vil tilrettelegges den enkelte deltaker og aktiv deltakelse i prosjektutviklingen vil være sentralt for prosjektet.

Fremdriftsplan

2019: Jan.: Igangsatt produksjon, produtvikl.gr. starter Feb.: Rekr. av frivillige starter opp Mai: Utarbeidet markedsplan inkl. nye distribusjonskanaler Sept.: Levere produkter til nettbutikk for julesalg Des.: Brukerundersøkelse 2020: Jan.: Fattig tilreisende inkluderes Mars: Markedsundersøkelse Sept: Levere prod. for julesalg Des. Brukerunders. 2021: Jan: Unge voksne inn i prosjektet Sep. Levere prod. for julesalg Des; Evaluering av prosjekt

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Dr��pe.pdf

Prosjektleder/forsker

Linn Kari Vikingstad Lie

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Dråpe
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
2019: kr 650 000, 2020: kr 580 000, 2021: kr 446 000
Startdato
01.01.2019
Sluttdato
31.12.2021
Status
Avsluttet