Drømmefanger

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Det er vist en klar sammenheng mellom lav husstandsinntekt og lavere deltakelse i idrettsaktivitet. Oslo er en by med svært store forskjeller i inntekt og levevilkår. Der Vestre Aker har en gjennomsnitts bruttoinntekt på 678.800, har de 7 mest inntektsfattige bydelene en gjennomsnittsinntekt på 300-385.000. Vi har avgrenset prosjektet til disse 7 bydelene der hip hop er svært populært, og barn og unge med minoritetsbakgrunn utgjør majoriteten i disse dansemiljøene. Dessverre blir mange hindret i å delta grunnet dårlig økonomi.

Målsetting

500 barn i alderen 6-15 i bydelene Sentrum, Grunerløkka, Gamle Oslo, Søndre Nordstrand, Alna, Bjerke, Grorud og Stovner skal innen 31.12.2019 være med i et trygt og inkluderende hip hop- miljø i idrettslag.

Målgruppe

Barn og unge i Oslos 7 mest inntektsfattige bydeler i Oslo som ekskluderes fra organisert idrett grunnet lav inntekt i familien.

Antall personer i målgruppen

1000

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektkoordinatoren har hovedansvaret for ansettelse og opplæring av instruktører som skal lede aktiviteten. Prosjektkoordinator skal følge opp alle samarbeidspartnere og instruktører i prosjektet. Fagansvarlig i prosjektgruppen vil bidra med faglig støtte til prosjektkoordinatoren. De øvrige medlemmene i prosjektgruppen vil bidra med hjelp på administrative oppgaver. Oslo Hip hop klubb er hovedsamarbeidspartner og vil sikre kvalitet og kompetanse i det faglige og dansepedagogiske. Utdanningsetaten i Oslo er en veldig viktig samarbeidspartner for å informere om tilbudet til alle skoler og AKS. Bydelsadministrasjonene er viktige i forhold til å nå ut med tilbudet og få lokaler til å danse i. Hip hop krever ikke mye i forhold til anlegg og aktiviteten kan gjennomføres på skoler, samfunnshus, ungdomsklubber m.m. En viktig del av prosjektet er å lære deltakerne å samarbeide og jobbe sammen mot et felles mål, som er en juleavslutning med danseforestilling. Det skal opprettes frivillige prosjektstyringsgrupper i bydelene som får opplæring og leder aktiviteten videre ved endt prosjektår. Aktiviteten skal fortsette å være gratis etter endt prosjekt, og det legges til rette for at deltakerne jobber dugnad for å dekke kontigent og kurs.

Fremdriftsplan

2017: -Ansettelse av prosjektkoordinator og drømmefanger- instruktør -Workshop for instruktørene -Markedsføring og prosjektoppstart i bydel Grorud og Bjerke -Semesteravslutning med workshop for deltakerne -Juleavslutning med forestilling fra deltakerne -Evaluering etter hvert semester 2018 og 2019: -Samme fremgangsmåte som 2017 med 2 nye prosjektsteder i 2018: Stovner og Søndre nordstrand og 3 nye i 2019: Grunerløkka, Gamle Oslo og Alna.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Prosjektleder var ansatt i administrasjonen til Norges Danseforbund og hadde ansvaret for oppfølging av prosjektkoordinatorer, kontrakter, søknader, rapportering og økonomi. Prosjektkoordinatorer hadde hovedansvaret for ansettelse og opplæring av instruktører som skal lede aktiviteten. Prosjektkoordinatorer fulgte opp alle samarbeidspartnere og instruktører i prosjektet. Begge prosjektkoordinatorer var fagansvarlige. Oslo Urbane Idrettsforening var hovedsamarbeidspartner som sikret kvalitet og kompetanse i det faglige og dansepedagogiske. Utdanningsetaten i Oslo var en veldig viktig samarbeidspartner for å informere om tilbudet til alle skoler og AKS. Bydelsadministrasjonene var behjelpelige med å nå ut med tilbudet og få lokaler. På det meste samarbeidet vi med 7 lokaler: Aktivitetshuset K1, Forandringshuset Grønland, Kulturhuset Veitvet, Verdenshuset Haugenstua, Vestli Fritidsklubb, Blokk58 Stovner, ORKIS Oslo og Ungdomshuset X-Ray.

Antall personer i målgruppen

1500

Oppsummering

Målet var at aktivitetene kunne drives på frivillig basis etter endt prosjekt år. Dette var et krevende mål ettersom et kriterium var kompetente og profesjonelle dansere som medfølger en større kostnad. Fra våren 2020 jobbes det med å aktivere sponsormidler gjennom samarbeid med andre aktører. Fokuset er den sosiale siden av prosjektet kombinert med konkurranse aspektet der dansestilen breaking er kandidat til OL 2024. Det jobbes med å engasjere profiler i breaking og involvere dem i prosjektet som en kombinert fokus på topp og bredde. Aktivitetstilbudet fortsetter å være gratis.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Drømmefanger.pdf

Prosjektleder/forsker

Yngvar Martin Halvorsen

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Drømmefanger
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2017: kr 500 000, 2018: kr 500 000, 2019: kr 500 000
Startdato
01.01.2017
Sluttdato
31.12.2019
Status
Under gjennomføring