Dykking en opplevelse for hele livet.

Søknadssammendrag

Målsetting.
Målsetning er å få medlemmer med kroniske sykdommer eller redusert bevegelighet til og forsete å dykke på tross av begrensninger som sette av sviktende helse. Dykkerforbundet har pr i dag svært få funksjonshemma medlemmer, da de fleste slutter med dykking når sykdommen melder seg.
Vi tror det vil være godt både for klubben og den enkelte dykker å kunne forsete med sin idrett etter en eventuell sykdom. Mange har dykking som eneste aktivitet og vil oppleve mer innaktivitet dersom dykkingen legges på hylla.
Vi håper også våre resultater vil påvirke andre dykkerklubber og forbundet sentralt til å satse på aktivitet for kronisk syke og personer med bevegelseshemninger.


Målgruppe.
Målgruppen er dagens medlemmer med kroniske lidelser samt nye medlemmer med tilsvarende plager.
En typisk god kandidat er en tidligere dykker med utbyttet led i ben eller armer og derfor nedsatt styrke til å svømme selv i 45- 60 minutter, eller med reumatisk lidelse som setter samme begrensninger.

Gjennomføring.
År 1.
Innkjøp av to stk. undervannskutere med kapasitet til å trekke dykkere så de slipper å svømme selv.
Informasjon internt om prosjektet i klubben.
Nedsette en prosjektgruppe på tre personer som kan drive prosjektet videre.
Dykking og oppfølgingsmøter.
Delrapport etter endt sesong.

År 2.
Dykking forsetter med undervannsskuter.
Forske og verve nye medlemmer i målgruppen.’
Evalueringsmøter underveis.
Sluttrapport oversendes.

Budsjett


Budsjett inneholder kun innkjøp av to undervannskutere. Veil. Pris er kr 39.900,.- pr stk men det antas at etter rabatt vil beløpet bli kr 70.000,-
Dykking og evalueringsmøter med mer forventes dekket av klubbens ordinære drift samt medlemmene som er med på tur.
Resultater og sluttrapport.
Vi har stor tro på at tiltaket vil gi ønskede resultater, vi har godt motiverte medlemmer som ønsker å forsete mede dykking selv om helsen er blitt mye dårligere. Klubben har historie tilbake til 1979 og har i hele perioden hvert blant de største og mest aktive i Oslo.
Sluttrapporten vil bli gjort tilgjengelig for alle klubber i Oslo og Akershus Dykkekrets (OADK). Det er ikke noe problem å få en anbefaling fra OADK men det antas at denne har liten verdi da undertegnede sitter dom leder i kretsen.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Arbeidet begynte med å sette ned en gruppe for å drive frem prosjektet. Det ble deretter valgt hvilken type utstyr som skulle kjøpes inn og leverandør. Etter mottagelsen av utstyret ble det laget et eget rom og krybber til utstyret på hengeren vår slik at dette kan frakters trykt og sikkert med på tur. Det ble jobbet med å finne gode prosedyrer og rutiner ved bruk av undervannskutere når en dykker med bevegelseshemninger. Det er trent med funksjonsfriske og de med bevegelseshemninger. Vi har gjennomført to helger spesielt ment for trening med undervannsskuter og hatt de med på alle turer i Norge disse to årene.

Antall personer i målgruppen

10

Oppsummering

Veien videre vil fortsette i samme mønster vi vil fortsatt øke vår bruk av undervannskutere og se på muligheten for å finne nye medlemmer med behov for ekstra framdrift under vann. Vi vil også søke og dele vår kunnskaper med andre i dykkermiljøet, det være seg Norges Dykkerforbund, kretser eller klubber.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport til ExtraStiftelsen (003).pdf

Prosjektleder/forsker

Petter Tennefoss

Detaljer
Program
Rehabilitering (2013)
Prosjektnavn
Dykking en opplevelse for hele livet.
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2014: kr 60 000, 2015: kr 15 000
Startdato
02.05.2014
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet