Det perfekte bildet

Fotografen Thomas Morel er en av Norges fremste fotografer. Bildene hans er enestående – det samme er måten han jobbar på. Men lyskunstneren har også en mørkere side.

Foto: Pandora Film/Promo

Se filmen «Det perfekte bildet» om Thomas Morel på NRK.

Søknadssammendrag

Bakgrunn

”Dypet” skal bli ein internasjonal dokumentarfilm der den ytre historia fortel om ein suksessrik fotograf sitt virke, mens tema i filmen er menn og psykisk sjukdom. Våren 2014 vart fotograf Thomas Morel trykt i seks store magasin på ei veke. På ein månad vann 27-åringen fire internasjonale prisar. Veka etter prøvde han å ta sitt eige liv. Thomas er hardtarbeidande, blid og sjarmerande. Men han har problem med å takle både medgang og motgang. Tross sine unge år har Thomas ei lang historie med psykisk sjukdom, noko han er heilt open om.

Målsetting

Vår overordna målsetting for filmen er at den skal skape større forståing for, og openheit rundt psykiske utfordringar og psykisk helse hos menn, og særleg menn som har eit image som særleg maskuline.

Målgruppe

Målgruppa er i hovudsak menn i alderen 16 til 39 år. Utvida målgruppe: Pårørande til, venner av og i familie med menn eller kvinner med psykiske utfordringar.

Antall personer i målgruppen

100000

Beskrivelse av gjennomføring

Å produsere (gjere opptak, klippe og ferdigstille filmen), er ein del av prosjektet. Ein annan del er å selje til så mange tv-kanalar som mogeleg og å få til så mange andre visningar som mogeleg. Dette kan vere i lag og organisasjonar, eller på skular. Festivalvisningar er eit viktig mål i seg sjølv, men kan også føre til meir sal til tv-kanalar. Dessutan er det eit mål å få så mange sjåarar som mogeleg til å sjå tv-visningane og dei andre framsyningane. Produksjonsteamet frå Pandora Film består at erfarne dokumentarfilmskaparar. Dei viktigaste er regissør og manusforfattar Ida Kleppe, produsent Trude Refsahl, fotograf Vegard Dale Bergheim og klippar Christian Dahl.

Fremdriftsplan

Framdriftsplan Overordna, ordinær opptakperiode: • September 2016 til mars 2017 Klipp • Vi legg til grunn 10 veke klipp. o Mars 2017 til mai 2017 Lydpost • Vi legg til grunn 2 veke lydetterarbeid o Mai 2017 Bildepost • Vi legg til grunn 2 veke til etterarbeid på bilete o Mai 2017 Teknisk ferdigstilling • Vi legg til grunn ei veke til teknisk ferdigstilling o Mai 2017

Sluttrapport

Bakgrunn

Vår overordna målsetting for filmen er at den skal skape større forståelse for, og åpenhet rundt psykiske utfordringer og psykisk helse hos menn. Vårt mål for den kreative prosessen var å lage en film som på en sannferdig, åpen og nær måte skulle følge fotograf Thomas Morel og hans psykiske sykdom som han er åpen om. Med sin særegne teknikk når han fotograferer er han en perfeksjonist, en perfeksjonisme som driver han til store høyder og store nedturer. Vårt mål er å skulle lage en film der de visuelle kvalitetene var framtredende, imponerende og gjennomgående. Målgruppen er i hovedsak menn i alderen 16 til 39 år. Men filmen vil også være viktig for en utvida målgruppe: De som er pårørende til, venner av og i familie med menn eller kvinner med psykiske utfordringer. Vår hovedmålgruppe for denne filmen er unge menn. Vi ønsker at unge menn skal se filmen og tenke at ”om Thomas kan være åpen om at han slit, så kan jeg også være åpen om at jeg sliter”.

Oppsummering

Vi er veldig fornøyd med de tilbakemeldingene som kom til Thomas. Han har fått personlige brev fra menn som nå skulle be om hjelp for de hadde sett at det hjalp for Thomas. Vi som produksjonsselskap ønsker oss at flere TV selskaper skal kjøpe inn filmen og få den vist fordi det er en viktig film. Og vi ønsker oss at det blir flere visninger på festivaler i utlandet. I tillegg så ønsker vi spesielt at BIFF skal vise den i høst og at vi kan lage et opplegg for ungdom rundt skolefilm visningene som er en viktig del av programmet til festivalen.

Prosjektgjennomføring

Å produsere dokumentarfilm er å dokumentere virkeligheten sett fra en særskilt vinkel. Dette krever tydelige valg og omfattende planlegging. Men siden en i en historiefortelling fra virkeligheten ikke kan forutsi hva som faktisk kommer til å skje har vi i Pandora Film funnet en balanse i måten vi jobber på, som er basert på grundig research og stor fleksibilitet i forhold til det som skjer i livene til de karakterene vi filmer. Hvilke episoder er viktig å hive seg rundt å være med på, og hvilke aktiviteter er ikke med å drive historien din fremover. Vi har fulgt Thomas i over tre år. Vi har kunne filme Thomas i lange perioder hvor han har vært svært langt nede og filmen har brukt lengre tid på ferdigstillelse fordi vi ønsket å vente på at Thomas skulle blir bedre. Hele høsten 2016 var han svært deprimert og jobbet svært lite. Dette påvirker fremdriften til en ferdig film. Vi har også brukt lang tid i klippen på å finne den rette balanse mellom historien til den perfekte fotografen og mannen med den psykiske sykdommen. Men med velvilje fra NRK så fikk vi de utsettelsene som var nødvendig før vi ferdigstilte filmen frem til visningen på NRK 13. Desember 2017.

Antall personer i målgruppen

190000

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Extrastiftelsen.pdf

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

”Dypet” skal bli ein internasjonal dokumentarfilm der den ytre historia fortel om ein suksessrik fotograf sitt virke, mens tema i filmen er menn og psykisk sjukdom. Våren 2014 vart fotograf Thomas Morel trykt i seks store magasin på ei veke. På ein månad vann 27-åringen fire internasjonale prisar. Veka etter prøvde han å ta sitt eige liv. Thomas er hardtarbeidande, blid og sjarmerande. Men han har problem med å takle både medgang og motgang. Tross sine unge år har Thomas ei lang historie med psykisk sjukdom, noko han er heilt open om.

Målsetting for prosjektet

Vår overordna målsetting for filmen er at den skal skape større forståing for, og openheit rundt psykiske utfordringar og psykisk helse hos menn, og særleg menn som har eit image som særleg maskuline.

Målgruppe

Målgruppa er i hovudsak menn i alderen 16 til 39 år. Utvida målgruppe: Pårørande til, venner av og i familie med menn eller kvinner med psykiske utfordringar.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

100000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Å produsere (gjere opptak, klippe og ferdigstille filmen), er ein del av prosjektet. Ein annan del er å selje til så mange tv-kanalar som mogeleg og å få til så mange andre visningar som mogeleg. Dette kan vere i lag og organisasjonar, eller på skular. Festivalvisningar er eit viktig mål i seg sjølv, men kan også føre til meir sal til tv-kanalar. Dessutan er det eit mål å få så mange sjåarar som mogeleg til å sjå tv-visningane og dei andre framsyningane. Produksjonsteamet frå Pandora Film består at erfarne dokumentarfilmskaparar. Dei viktigaste er regissør og manusforfattar Ida Kleppe, produsent Trude Refsahl, fotograf Vegard Dale Bergheim og klippar Christian Dahl.

Fremdriftsplan for prosjektet

Framdriftsplan Overordna, ordinær opptakperiode: • September 2016 til mars 2017 Klipp • Vi legg til grunn 10 veke klipp. o Mars 2017 til mai 2017 Lydpost • Vi legg til grunn 2 veke lydetterarbeid o Mai 2017 Bildepost • Vi legg til grunn 2 veke til etterarbeid på bilete o Mai 2017 Teknisk ferdigstilling • Vi legg til grunn ei veke til teknisk ferdigstilling o Mai 2017

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Vår overordna målsetting for filmen er at den skal skape større forståelse for, og åpenhet rundt psykiske utfordringer og psykisk helse hos menn. Vårt mål for den kreative prosessen var å lage en film som på en sannferdig, åpen og nær måte skulle følge fotograf Thomas Morel og hans psykiske sykdom som han er åpen om. Med sin særegne teknikk når han fotograferer er han en perfeksjonist, en perfeksjonisme som driver han til store høyder og store nedturer. Vårt mål er å skulle lage en film der de visuelle kvalitetene var framtredende, imponerende og gjennomgående. Målgruppen er i hovedsak menn i alderen 16 til 39 år. Men filmen vil også være viktig for en utvida målgruppe: De som er pårørende til, venner av og i familie med menn eller kvinner med psykiske utfordringer. Vår hovedmålgruppe for denne filmen er unge menn. Vi ønsker at unge menn skal se filmen og tenke at ”om Thomas kan være åpen om at han slit, så kan jeg også være åpen om at jeg sliter”.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Filmen er så langt vist på NRK (Desember 2017) og skal vises høsten 2018 på Nederlandske Avrotros. Vi har positiv respons fra Brasiliansk TV, SVT, YLE og DR, men avventer endelig svar. Prosjektet er presentert for flere tv kanaler på TV messe i Frankrike og vi er her i prosess med å vente på svar. I tillegg blir filmen presenter i september på Nordisk Panorama sitt TV marked i Malmø og til Nord Amerikanske innkjøpere under BIFF. Filmen er vist på Dokumentarfilmfestivalen i Volda og på ”On art” i Polen. Filmen distribueres av Det norske filminstitutt som tar seg av festivaler i utlandet. Vi avventer svar fra flere festivaler. Vi har hatt et ønske om at filmen skal kunne brukes av interesseorganisasjoner og skoler. Vi har spurt Mental Helse hva de ønsker å bruke filmen til uten at vi har fått konkret tilbakemelding. Vi har kontaktet BIFF, Bergen internasjonale filmfestival og tilbudt de filmen i forbindelse med skolevisninger under årets festival. Her avventer vi også svar.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

190000

Prosjektgjennomføring/Metode

Å produsere dokumentarfilm er å dokumentere virkeligheten sett fra en særskilt vinkel. Dette krever tydelige valg og omfattende planlegging. Men siden en i en historiefortelling fra virkeligheten ikke kan forutsi hva som faktisk kommer til å skje har vi i Pandora Film funnet en balanse i måten vi jobber på, som er basert på grundig research og stor fleksibilitet i forhold til det som skjer i livene til de karakterene vi filmer. Hvilke episoder er viktig å hive seg rundt å være med på, og hvilke aktiviteter er ikke med å drive historien din fremover. Vi har fulgt Thomas i over tre år. Vi har kunne filme Thomas i lange perioder hvor han har vært svært langt nede og filmen har brukt lengre tid på ferdigstillelse fordi vi ønsket å vente på at Thomas skulle blir bedre. Hele høsten 2016 var han svært deprimert og jobbet svært lite. Dette påvirker fremdriften til en ferdig film. Vi har også brukt lang tid i klippen på å finne den rette balanse mellom historien til den perfekte fotografen og mannen med den psykiske sykdommen. Men med velvilje fra NRK så fikk vi de utsettelsene som var nødvendig før vi ferdigstilte filmen frem til visningen på NRK 13. Desember 2017.

Resultater og resultatvurdering

Det har vært viktig for oss å ivareta Thomas i prosessen med å lage filmen. Han har fått se klippen underveis. I tillegg har spesielt Regissør Ida fulgt opp Thomas underveis i prosessen. I tillegg har daglig leder i Pandora hatt samtaler med han om det presset som kan komme av en TV visning og hvordan takle det å få mye oppmerksomhet rundt egen person. I forkant av TV premieren hadde vi en egen premiere for de som Thomas ønsket skulle se filmen. Og vi hadde en person fra teamet vårt tilstede når filmen ble vist på TV for å kunne monitorere eventuelle kommentarer som kom til han på SoMe, SMS og mail underveis og etter visningen. Det var nesten bare positive tilbakemelding direkte til Thomas på at han hadde stått frem med sin historie. Han har i ettertid også fått brev med historier fra andre menn som fant trøst og støtte i å se filmen. Så vi måler resultatet fra filmen på alle de direkte positive tilbakemeldingene som Thomas har fått. Så vi er veldig fornøyd med dette resultatet.

Oppsummering og videre planer

Vi er veldig fornøyd med de tilbakemeldingene som kom til Thomas. Han har fått personlige brev fra menn som nå skulle be om hjelp for de hadde sett at det hjalp for Thomas. Vi som produksjonsselskap ønsker oss at flere TV selskaper skal kjøpe inn filmen og få den vist fordi det er en viktig film. Og vi ønsker oss at det blir flere visninger på festivaler i utlandet. I tillegg så ønsker vi spesielt at BIFF skal vise den i høst og at vi kan lage et opplegg for ungdom rundt skolefilm visningene som er en viktig del av programmet til festivalen.

Prosjektleder

Ida Kleppe

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
“Dypet” dokumentarfilm
Organisasjon
Mental Helse
Org.ledd
Pandora Film as
Beløp Bevilget
2017: kr 400 000
Startdato
02.01.2017
Sluttdato
01.01.2018
Status
Avsluttet