e-læringskurs-bekkenbunnsdysfunksjon

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Mellom 3-6% av alle kvinner har symptomatisk organprolaps og mange opplever ofte samtidige tarm- og urinveisdysfunksjoner. Individuelle behandlingsforløp som avveier forskjellige behandlingsalternativer for denne pasientgruppen er sterkt avhengige av en motivert og informert pasient for å lykkes. Bekkensenteret har levert et e-læringstilbud til sine pasienter og helsepersonell i over åtte år. Erfaringene er svært gode, og prosjekter så langt har dokumentert at e-læring er et viktig tilbud som dekker behovet for å øke pasientmedvirkning og kunnskap hos pasient om bekkenbunnsdysfunksjoner.

Målsetting

Bekkensenterets mål med prosjektet er å utarbeide et nytt e-læringskurs om genitalt fremfall og bekkenbunnsdysfunksjoner på sine hjemmesider for pasienter og helsearbeidere. Delmålene er å øke kunnskap hos pasientgruppen og helsepersonell om tematikken.

Målgruppe

Kvinner med genitalt fremfall og bekkenbunnsdysfunksjoner (tarm- og urinveisdysfunksjoner).

Antall personer i målgruppen

2500

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektansvarlig er leder for Bekkensenteret, Ahus. Leder for Bekkensenteret er også ansvarlig for rekruttering av ressurser, inkludert medvirkende brukere, oppfølging og avslutning av prosjektet. Prosjektet vil styres av en referansegruppe som vil bidra i planlegging og gjennomføring av prosjektet. E-læringskurset vil inkludere undervisning om anatomi, konservative tiltak, ikke-konservative tiltak, livskvalitet, seksualitet og bekkenbunntrening. Prosjektet omfatter både e-læringskurs om genitalt prolaps og bekkenbunnsdysfunksjoner (inkontinens og defekasjonsproblemer) for pasienter og helsepersonell og 3D animasjonsfilmer om genitalt fremfall og bekkenbunnsdysfunksjoner (inkontinens og defekasjonsproblemer). Filmselskap og animasjonsfilmselskap er ansvarlig for filmopptak og animasjonsfilm. E-læringskurset blir basert på både tradisjonelle og kommunikative (interaktive) kursformat. Filmselskapene skal også være behjelpelig med å utforme manus. Manus skal kvalitetssikres med tanke på brukervennlighet, og referansegruppe og brukerrepresentant skal gi innspill underveis i manusutviklingen og læringsinnhold. Prosjektet skal filmes på Akershus universitetssykehus.

Fremdriftsplan

De viktigste milepælene i fremdriftsplanen for prosjektet er 1) oppstart og planlegging av prosjektet; utarbeidelse og godkjenning av animasjonsfilm og e-læringskurs manus fra juni 2019 fram til januar 2020 og 2) leverandører jobber med animasjonsfilmene og filmopptak til e-læringskurs samt kvalitetssikring, justering, publisering og markedsføring fra februar 2019 fram til juni 2020.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Prosjektansvarlig og leder for Bekkensenteret var ansvarlig for rekruttering av ressurser og brukere, i tillegg til generell oppfølging av prosjektet. Gjennomføringen av prosjektet inkluderte ressurser fra gynekologi, fysioterapi, gastrokirurgi, sexolog og uroterapeuter, der hver spesialist var ansvarlig for å skrive manus og delta i filmopptak. Jevnlige møter med brukerrepresentant ble gjennomført for å sikre brukervennlighet. E-læringskurset ble gjennomført i samarbeid med et filmselskap og et animasjonsfilmselskap og inneholdt undervisning om anatomi og fysiologi, konservative tiltak, livskvalitet, seksualitet og bekkenbunnstrening. Etter filminnspilling ble alt materialet gjennomgått før godkjenning og publisering. Resultatet er gratis tilgjengelig på Bekkensenterets hjemmesider i tillegg til pasientforeninger, samarbeidsforeninger, blant helsepersonell, i spesialisthelsetjenesten og i primærhelsetjenesten.

Antall personer i målgruppen

250

Oppsummering

Prosjektet har mottatt gode tilbakemeldinger fra brukerforening, brukere og helsepersonell gjennom anonyme spørreundersøkelser som er tatt etter gjennomført e-læring. Videre ønsker vi å undersøke om undervisning i form av e-læring kan være et godt supplement til standard pasientbehandling ved Ahus. I tillegg ønsker vi å undersøke grad av tilfredshet med e-læring over tid. I tillegg ønsker vi å gjøre kursene tilgjengelig på flere språk (Urdu og Polsk) og er i gan å oversette kursene til disse språk. Oversettelse er ferdig i løpet av 2021.

Sluttrapport/artikler (pdf)

sluttrapport POP e-l��ring – Kopi.pdf

Prosjektleder/forsker

Catherine Joyce Teig

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
e-læringskurs-bekkenbunnsdysfunksjon
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
2019: kr 189 000
Startdato
20.06.2019
Sluttdato
30.06.2021
Status
Avsluttet