Effekt av rehabilitering

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet går ut på å registrere selv opplevd helsestatus hos lungepasienter henvist til Glittreklinikken

Prosjektet går ut på å registrere selv­ opplevd helsestatus hos lungepasienter henvist til Glittreklinikken. Til dette brukes såkalte livskvalitetsskjemaer. Registrering foretas ved innkomst, deretter hhv. 2 uker, 6 mnd. og ett år etter gjennomført rehabilitering. Antall sykehusinnleggelser året før og året etter rehabilitering registreres også prospektivt. I den psykologiske delen av prosjektet, som ledes av spesialpsykolog Einar Haave, fokuserer man spesielt på astmapasienter mellom 18-55 år. Her medtas også skjemaer for psykologiske dimensjoner slik som angst, depresjon, psykologisk profil etc.. Hos disse pasientene skal det også gjennomføres tilsvarende undersøkelser på en kontrollgruppe.

 

·        Undersøke hvordan livskvalitet korrelerer med andre mer tradisjonelle lungefunksjonsmålinger hos lungepasienter, som ledd i en tverrsnittsstudie av pasienter henvist til institusjonsbasert rehabilitering ved Glittreklinikken.

·        Undersøke hvordan andre kroniske sykdommer i tillegg til lungesykdommen slår ut ved de livskvalitetsskjemaene som er tatt i bruk­.

·        Beskrive hvordan et rehabiliteringsprogram kan påvirke livskvalitet, og hvordan livskvalitetsskjemaene evner å fange opp evt. forandringer to uker, seks måneder og ett år etter rehabilitering.

·        Registrere antall sykehusinnleggelser året før og året etter rehabilitering.

·        Undersøke om eventuelle effekter på livskvalitet kan relateres til personlige egenskaper hos pasienten

·        Undersøke om enkelte personlige egenskaper, som for eksempel evne til å identifisere følelser, er stabile over tid eller endres gjennom rehabilitering

·        Undersøke om astmapasienter som henvises til institusjonsbasert rehabilitering skiller seg på ovennevnte psykologiske parametre i forhold til poliklinisk behandlede pasienter.

Prosjektleder/forsker

Lars Morland

Detaljer
Program
Rehabilitering (1997)
Prosjektnavn
Effekt av rehabilitering
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
Glittreklinikken
Beløp Bevilget
1998: kr 475 000, 1999: kr 425 000
Startdato
01.05.1998
Sluttdato
31.12.2000
Status
Avsluttet