Effekten av endring i affektiv skjevhet

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Populærvitenskapelig prosjektsammendrag

Depresjon opptrer ofte sammen med angst og alkoholmisbruk. Denne samsykeligheten utfordrer behandlingsapparatet og man klarer ikke å lindre symptomene i tilfredsstillende grad. Samtidig ser man at noen fenomener overlapper på tvers av de ulike diagnosene. Dette inkluderer for eksempel tendensen til å gruble (at man kverner på negative tanker) og skjevheter i oppmerksomheten (for eksempel at man spesielt legger merke til det negative i situasjoner eller det man er redd for). Disse kognitive fenomenene er forbundet, og sammen er de assosiert med utviklingen og opprettholdelsen av depresjon, angst og alkoholkonsum. I dette prosjektet skal vi implementere et treningsprogram som har til hensikt å endre skjevheten i oppmerksomhet og undersøke hvorvidt det også kan redusere grubling. Vi vil finne ut hvorvidt det endrer måten man møter negative hendelser på både psykisk og fysisk. På lang sikt ønsker vi å finne ut om oppmerksomhetstreningen kan bidra til symptomlette i en gruppe pasienter som tidligere har vært vanskelig å behandle. Denne typen oppmerksomhetstrening vil være et medisinfritt supplement til den ordinære behandlingen, noe psykisk helsevern er pålagt å tilby sine pasienter. At treningen kan gjennomføres i eget hjem, gjør dette svært anvendbart og lite ressurskrevende.

Prosjektleder

Ragnhild Bø

Hovedveileder

Nils Inge Landrø

Detaljer
Program
Forskning (2018)
Prosjektnavn
Effekten av endring i affektiv skjevhet
Organisasjon
Mental Helse
Org.ledd
Universitetet i Oslo, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Beløp Bevilget
2019: kr 865 000, 2020: kr 895 000, 2021: kr 919 000
Startdato
01.01.2019
Sluttdato
30.12.2024
Status
Under gjennomføring