Eksem på tyrkisk, urdu og vietnamesisk

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Innledning:
Eksem er en samlebetegnelse som omfatter ulike kløende hudsykdommer. Det er først og fremst små barn som får atopisk eksem. Det antas at ca. 15 % av barn i Norge er rammet av eksem. Sykdommen begynner ofte når barna er noen måneder gamle og forsvinner hos 2/3 innen de er fire år. Det kan derimot komme igjen senere, i tenårene eller i voksen alder.

Bakgrunn for prosjektet:
NAAF har en brosjyre om eksem og eksembehandling utarbeidet og kvalitetssikret i samarbeid men vårt legeråd. Brosjyren er gratis og formidles via organisasjonens kanaler, helsevesenet og enkelte apotek. Den vil være tilgjengelig i papirversjon og for nedlasting på nettet.

På www.naaf.no har NAAF en serie faktaark utarbeidet og oversatt til 9 språk med støtte fra Stiftelsen Helse og Rehabilitering. Ut fra antall ?treff? ser vi at informasjon om eksem er spesielt etterspurt på vietnamesisk og tyrkisk. Dette tolker vi dithen at det er et spesielt behov for informasjon om eksem til de deler av befolkningen som bruker tyrkisk og vietnamesisk som skriftspråk. I tillegg ønsker vi å oversette brosjyren til urdu som representerer en stor del av den minoritetsspråklige del av befolkningen i Norge.

Mål:
Å gjøre informasjon om eksem og eksembehandling tilgjengelig for foreldre til barn med atopisk eksem og voksne med eksem, på urdu, vietnamesisk og tyrkisk i den hensikt å gi økt kunnskap og dermed økt grad av mestring.

Målgruppe:
Personer med atopisk eksem og deres pårørende som ikke behersker norsk, men urdu, vietnamesisk eller tyrkisk.

Organisering:
Sykepleier i Norges Astma- og Allergiforbund, vil være prosjektansvarlig. Det vil bli engasjert en prosjektleder for 400 timer.Fremdrift:
Ved prosjektets start i januar 2009, blir det prosjektleders oppgave å samle prosjektgruppe og komme i gang med prosjektet.
Videre arbeid:
Innsamling av ord og uttrykk relatert til eksem og eksembehandling
Innhenting av pris på oversettelse
Utarbeidelse av manus på de ulike språk
Innhente pris for design og trykk
Design og trykk
Gjøre brosjyrene kjent via egen nettsider, medlemsblad og pressemelding
Distribusjon
Evaluering av prosjektet

Prosjektets betydning:
Eksembrosjyre på tyrkisk, urdu og vietnamesisk vil først og fremst være til hjelp for personer som ikke behersker norsk og har behov for kvalitetssikret informasjon om eksem og eksembehandling. Dernest vil det være et nyttig redskap for helsepersonell og barnehage/- skolepersonell i opplæring og informasjon

Varighet
½ år. Mars til oktober 2009.

NAAFs eksembrosjyre:
http://www.naaf.no/no/Fakta/Eksem/Behandling_av_atopisk_eksem_og_kontakteksem_-_NAAFs_informasjonsbrosjyre/

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_3_0217.pdf

Sluttrapportsammendrag

Atopisk eksem er hyppig forekommende i barnealderen og forekomsten har vært oppgitt fra 12 til 15 prosent. Vi har sett at informasjon om eksem er spesielt etterspurt på vietnamesisk og tyrkisk. I tillegg ønsket vi å oversette brosjyren til urdu da dette representerer en stor del av den fremmedspråklige del av befolkningen i Norge. Norges Astma og Allergiforbund har en informasjonsbrosjyre utarbeidet og kvalitetssikret i samarbeid med vårt legeråd. Brosjyren er gratis og formidles via organisasjonens kanaler, helsevesenet og enkelte apotek. Den er tilgjengelig i papirversjon og for nedlasting på NAAFs hjemmesider.

Mål: Gjøre informasjon om eksem og eksembehandling tilgjengelig for foreldre til barn med atopisk eksem, ungdom og voksne med eksem på urdu, vietnamesisk og tyrkisk med den hensikt å gi økt kunnskap og dermed økt grad av mestring.
Metode: Prosjektet ble stort sett gjennomført etter planen. Prosjektet ble noe forsinket fordi det var ønskelig å få med resultater fra et pågående doktorgradsarbeid. Rådgiver i NAAF var prosjektleder. Det var behov for faglig oppdatering av den eksisterende brosjyren. Faglig bearbeidelse og kvalitetssikring ble sikret gjennom samarbeid med hudlege og NAAFs legeråd kvalitetssikret brosjyren før utgivelse. Brosjyren ble oversatt og trykket på urdu, tyrkisk, og vietnamesisk.

Prosjektet er omtalt i NAAFs medlemsblad AstmaAllergi, fagtidsskriftet Allergi i Praksis og på hjemmesidene www.naaf.no der man kan laste ned elektronisk versjon av brosjyren på alle fire språkene. Brosjyren er presentert for helsepersonell som er viktige videreformidlere. Tilbakemelding fra brukerne har vært utelukkende positive. Brosjyrene er til god hjelp for pårørende til barn med eksem, ungdommer og voksne i tillegg til helsepersonell og skoler/barnehager. NAAF er godt fornøyd med resultatet og etterspørselen etter brosjyre om Eksembehandling er stor. Det er kommet flere henvendelser til forbundet med ønske om at de oversettes til flere språk, bl.a. er det et stort behov for informasjonsmateriell på polsk og andre østeuropeiske språk.

Prosjektleder/forsker

Rose Lyngra

Detaljer
Program
Rehabilitering (2008)
Prosjektnavn
Eksem på tyrkisk, urdu og vietnamesisk
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2009: kr 233 000
Startdato
01.03.2009
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet