El-innebandy for barn og unge

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

I 2005 ble det gjennomført et lignende prosjekt i Akershus idrettskrets med Vigdis Mørdre som prosjektleder. Prosjektet hadde navn ”hockeymoro for rullingser”. I februar 2005 ble NBF invitert til samarbeid med AIK. Idretten ble da samtidig omdøpt til el – innebandy. NBF har fulgt prosjektet tett nærmest fra starten, og på denne måten fått tatt del i de erfaringer som ble gjort i løpet av 2005. El – innebandyen ble etablert i samarbeid med Lillestrøm innebandyklubb. Erfaringene fra dette prosjektet var svært positive. Det viste seg at tilbudet ble meget populært i målgruppen.

 

Prosjektets målsetning er å gi multihandicappede barn og ungdom med store tilretteleggings- og hjelpebehov et nytt lokalt aktivitetstilbud i form av el – innebandy. I løpet av prosjektperioden hadde vi som mål å bygge opp et stort nok el – innebandymiljø til at det kunne spilles kamper og turneringer. Dermed vil målgruppen vår kunne oppleve den spenning og glede det er å spille kamper og dra på turneringer.

 

Gjennomføringen av prosjektet er tuftet på følgende fire grunnprinsipper. Lokal tilpasning, oppfølgning, nær og støttende organisasjon, og samarbeid. Gjennom disse fire grunnprinsippene skal de lokale aktivitetstilbudene initieres og utvikles med en kvalitativ optimal effekt. Det er nå tre år siden Norges Bandyforbund overtok totalansvar for tilrettelegging av innebandyaktivitet for funksjonshemmede. I dag har vi drevet prosjektet i tre år, og resultatet er 10 klubber, fra Tromsø til Stavanger. Det er om lag 20 jenter og 60 gutter som i dag spiller el – innebandy. I tillegg har vi etablert faste årlige turneringer rundt om i landet, og en stor nordisk turnerning som vi i NBF arrangerer i samarbeid med Lillestrøm, hvor også Sverige og Danmark kommer på besøk til oss. I 2010 skal vi også i gang med mini – runder både i midt – Norge og på Østlandet.

 

Vi i NBF føler vi i høyeste grad har nådd vår målsetning, men vi har planen klar om å gjøre alt vi kan for og hjelpe enda flere nye spillere og miljøer velkommen til el – innebandy. Vi skal i tillegg jobbe hardt for å opprettholde den videre driften i våre allerede aktive klubber, og bistå dem så godt det lar seg gjøre. Vi skal blant annet i 2010 jobbe mye med kompetanseheving i de ulike miljøene, og mer kompetanse inn blant våre egne utviklingskonsulenter i NBF.

 

Prosjektleder/forsker

Alexander Løchsen Bjørnerud

Detaljer
Program
Forebygging (2006)
Prosjektnavn
El-innebandy for barn og unge
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2007: kr 565 000, 2008: kr 100 000, 2009: kr 100 000
Startdato
01.01.2007
Sluttdato
31.12.2009
Status
Avsluttet