EL-innebandy hos Ski IL Innebandy

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

10

Fremdriftsplan

Oppgavene består i kontakte aktuelle skoler for rekruttering. Dialogen med Follo Barne- og Ungdomsskole, Drømtorp VGS og Ås VGS er allerede opprettet. Alle tre skolene har en avdeling med tilrettelagt undervisning til funksjonshemmende. Det planlegges utprøvingsdager/demo økter på skolene. Det vil si at vi besøker skolene, tar med oss EL-innebandy kjelker slik at alle elevene får prøve idretten i kjente trygge miljøer på skolen. På demodagen informeres det om at det skal starte opp en treningsgruppe i Skihallen. Alle får tilbud om å være med. Ski IL innebandy, BVH og NBF bidrar under demodagene på skolene. Vi ønsker å starte opp med ukentlige treninger på nyåret. Det vil også være mulighet for å delta på en lokal turnering i løpet våren. Til sommeren er det muligheter for å delta på treningsleir. Tilbudet følger skole året og starter opp med treninger rundt skolestart, og med opphold i skoleferien. Det passes på at kostnader for å delta holdes så lave som mulig. Per i dag er medlemskap i Ski IL Innebandy 100,- per år.

Prosjektleder/forsker

Antje Hofgaard

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
EL-innebandy hos Ski IL Innebandy
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
, 2023: kr 364 000
Startdato
01.01.2023
Sluttdato
31.12.2023