EL-innebandy hos Ski IL Innebandy

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Ski IL Innebandy er en klubb for alle som ønsker å spille innebandy: uansett nivå, ferdighet og alder. Visjon er å gi alle et morsomt og lærerikt treningsmiljø. Pr. i dag har Ski IL Innebandy tilbud for både gutter og jenter, herrer og damer, i både divisjonsspill og mosjonsklasser. Ski IL Innebandy er bevisst sin rolle å være inkluderende og har også en egen treningsgruppe for utviklingshemmede, Super-innebandy laget. Og nå ønsker klubben å utvide med et treningstilbud i EL-innebandy. EL-innebandy henvender seg til barn, ungdom og voksne med store variasjoner av funksjonsnedsettelser. Alt fra de som kan gå selv til de med store motoriske nedsettelser. EL-innebandy foregår i spesialbygde elektriske stoler. Ski IL Innebandy har et nært samarbeid med Follo Barne- og Ungdomsskole, en skole for elever med både fysiske og kognitive utfordringer. Flere av elevene er allerede medlemmer av Ski IL Innebandy og spiller på Super-laget. Nå ønsker klubben opprette et tilbud også til de med fysiske utfordringer, som ikke kan spille vanlig løpende innebandy, men som kan få glede av å spille EL-innebandy. Ski IL Innebandy ønsker å etablere et varig tilbud i EL-innebandy. Et idrettstilbud til denne målgruppen finnes ikke i Nordre Follo i dag.

Aktivitet/tiltak/metode

Vi ønsker å etablere et varig tilbud i EL-innebandy. Målgruppen er barn, unge og voksne med store funksjonsnedsettelser. Den eneste funksjonen man trenger er å styre kjelken med en joystick, på lik måte som man styrer en elektrisk rullestol. I utgangspunkt skal vi starte opp med trening en gang i uken, med mulighet å øke til flere hvis det er ønskelig, og at vi på sikt kan reise på turneringer. Vi håper at vi skal rekruttere 10 spillere. Å drive et lag med EL-innebandy krever mer fra en klubb en det vanlig innebandy gjør. Treningsarealet må være lett tilgjengelig til spillere på grunn av de fysiske begrensinger. I tillegg krever kjelkene lagringsplass og lademulighet. Ski IL Innebandy har i samarbeid med Ski IL Alliansen ordnet plass til EL-Innebandy i Skihallen. Hallen er enkel og tilgjengelig for rullestolbrukere. I tillegg har klubben ordnet med lagringsplass med lademuligheter til 8 kjelker i boden i selve hallen. At klubben har tilgang til EL-innebandy kjelker er en forutsetning. I juni 2022 søkte vi om å få sponset 6 kjelker fra Lotteri- og stiftelse tilsynet. På nåværende tidspunkt har vi ikke fått svar på søknaden. I mellomtiden låner vi kjelker fra forbundet (NBF) og fra klubber i region. EL-innebandy kjelkene er spesiallagde elektriske sportskjelker, godkjente som aktivitetshjelpemiddel hos NAV. Alle som begynner med EL-innebandy oppfordres til å søke om vedtak for en egen kjelke. Behandlingstiden hos NAV kan være veldig lang. Vi er redd for at de mister interessen og motivasjon hvis leveringstiden blir for lang. At vi når ut til målgruppen er en forutsetning. Samarbeidet med Follo Barne- og Ungdomsskole, Drømtorp VGS og Ås VGS gjør det betydelig lettere å komme i kontakt med «målgruppa». Vi har også kontakter med fysio- og fritidskoordinator i kommunen som skal hjelpe til med markedsføringen. Personopplysninger til spillerne behandles i henhold til personvernloven og retningslinjer i Norges idrettsforbund.

Antall deltakere

10

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

På kort sikt gis mulighet å prøve ut en idrett. På lang sikt håper vi at tilbudet og samarbeidet med skolen og kommunen blir god etablert. Det er viktig for rekrutteringen, men også for å dele erfaringer og for å øke kompetansen hos så vel klubb som skole, og i nærmiljøet. Tilbud i eget lokalmiljø er svært viktig for å redusere barrierene for deltakelse. Erfaring med super-innebandy laget viser at spillere ønsker å bruke tid sammen med lagkompiser på andre aktiviteter ved siden av treninger. Denne økte sosiale samvær har meget stor verdi for tilhørighets følelse og ikke minst livskvalitet. Ski IL Innebandy skal tilrettelegge at samme muligheter finnes for EL-innebandyspillere. EL-innebandy er for personer med store motoriske nedsettelser og har vært en døråpner for mange som aldri trodde de kunne drive med idrett. De får være en del av et lag, spille kamper, delta på turneringer, konkurrere ut fra sine premisser, bli kjent med nye og få flere venner. De får oppleve idrettsglede og et felleskap i klubben og i Norsk innebandy.

Plan for gjennomføring

Oppgavene består i kontakte aktuelle skoler for rekruttering. Dialogen med Follo Barne- og Ungdomsskole, Drømtorp VGS og Ås VGS er allerede opprettet. Alle tre skolene har en avdeling med tilrettelagt undervisning til funksjonshemmende. Det planlegges utprøvingsdager/demo økter på skolene. Det vil si at vi besøker skolene, tar med oss EL-innebandy kjelker slik at alle elevene får prøve idretten i kjente trygge miljøer på skolen. På demodagen informeres det om at det skal starte opp en treningsgruppe i Skihallen. Alle får tilbud om å være med. Ski IL innebandy, BVH og NBF bidrar under demodagene på skolene. Vi ønsker å starte opp med ukentlige treninger på nyåret. Det vil også være mulighet for å delta på en lokal turnering i løpet våren. Til sommeren er det muligheter for å delta på treningsleir. Tilbudet følger skole året og starter opp med treninger rundt skolestart, og med opphold i skoleferien. Det passes på at kostnader for å delta holdes så lave som mulig. Per i dag er medlemskap i Ski IL Innebandy 100,- per år.

Prosjektleder

Antje Hofgaard

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
EL-innebandy hos Ski IL Innebandy
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2023: kr 364 000
Startdato
01.01.2023
Sluttdato
30.06.2024
Status
Under gjennomføring