El-innebandy i Tromsø Innebandyklubb

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet:
Prosjektet startet etter at Torfinn Jensen og Trude Løvlie kontaktet Tromsø IBK for å høre om vi ønsket å starte opp el – innebandy. Begge to jobber som barneergoterapeuter i Tromsø, Torfinn i kommunehelsetjenesten og Trude på habiliteringstjenesten på UNN. Med oss på laget har vi også fått Chris – Arne Olsen som sitter i Norges handikapforbund Ungdom.
De har gjennom jobb og erfaringer sett at behovet for bedre tilbud for fysisk aktivitet for funksjonshemmede er stort i Tromsø. Nå vil vi i Tromsø Innebandyklubb, med disse på laget, gjøre noe med det!


2.Prosjektets målsetning
Vår målsetning med prosjektet er å kunne tilby funksjonshemmede i og rundt Tromsø et tilbud om fysisk aktivitet gjennom en lagidrett! De vil bli et eget lag innenfor klubben vår, og være en del av vårt klubbmiljø.
Vi ønsker at flest mulig skal ha mulighet til å benytte seg av tilbudet.
Vi ønsker å styrke tilbudet for fysisk aktivitet til en målgruppe som ikke har mye å velge i når det gjelder lagidrett!


3.Prosjektets målgruppe
Dette prosjektet starter vi først og fremst for barn og unge med funksjonshemninger. I starten av prosjektet velger vi likvell å la alle som ønsker det, uansett alder, skal få ta del i vårt tilbud. Etterhvert vil vi kanskje dele opp etter alder, om det skulle bli naturlig!
Vi vil alltid, så lenge vi har kapasitet, la de som ønsker det være med. Men vi vil fokusere mest på barn- og unge, spesielt når vi går ut med informasjon om tilbudet vårt, med tanke på verving av nye spillere! Også ved planlegging og tilrettelegging vil barn- og unge være 1.prioritet.


4.Prosjektets betydning
Vi mener at prosjektet først og fremst vil ha stor betydning for de som tar del i tilbudet, og da spesielt spillerne selv. De vil kunne kjenne på følelsen av mestring, det å være en del av et godt sosialt miljø, og det vil påvirke humøret og selvfølelsen i en positiv retning. Det vil igjen få ringvirkninger, ved at familie og venner får ta del i dette.
Prosjektet vil være et positivt innslag i hverdagen til de som er med, å gi de selvtillit og tro på seg selv. Det vil de ha nytte av i hverdagen!

Prosjektet vil kunne være med på å gi funksjonshemmede det tilbudet de har rett til å ha når det gjelder fysisk aktivitet, på lik linje med andre i samfunnet!


5.Fremdriftsplan

Slik tenker vi å få gjennomført prosjektet
1. Avklare halltid med Tromsø Kommune,

jobbe for tilrettelegging for utstyr og brukere i hallen.

2.Søke pengestøtte

3.Lease stoler frem til eventuell støtte fra helse og rehab. Vi ønsker å starte opp med treninger i høst dersom vi har mulighet til å få økonomisk støtte

av nærmiljøet til å drive prosjektet frem til vi kan få midler fra helse og rehab.

4.Når finansieringen er på plass: Gå til innkjøp av 6 elektriske innebandystoler.

5.Stadig være på jakt etter personer som ønsker å bidra innenfor satsingen vår på el-innebandy. Her ser vi etter trenere og lagledere, samt engasjerte foreldre og andre som ønsker å bidra.

6.Innlemme våre nye spillere i resten av klubbmiljøet. Vi vil at spillerne skal være medlem i vår klubb på lik linje med andre spillere. Legge til rette slik at de kan bidra med dugnadsarbeid som billettsalg, kioskvakter og lignende.Når vårt eget prosjekt er i gang ønsker vi også å:
7. Få i gang et samarbeid med Bodø IBK og arrangere helger der våre lag kan møtes, både på og utenfor banen. Samarbeid med Valnesfjord helsesportsenter for informasjon og veiledning, samt i forhold til utvikling av idretten i Nord-Norge.

8.Være med på å utvikle el – innebandy i Nord-Norge. Her ønsker vi å være med på å få flere klubber til å starte opp el – innebandy.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_3_0150.pdf

Prosjektleder/forsker

Gunn Heidi Henriksen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2009)
Prosjektnavn
El-innebandy i Tromsø Innebandyklubb
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2010: kr 511 000, 2011: kr 57 000, 2012: kr 62 000
Startdato
01.04.2010
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet