EL-innebandy på NM-Veka

Søknadssammendrag

Bakgrunn

EL-innebandy er en breddeidrett, åpen for mange grader av funksjonshemming, alt fra de som kan gå selv til de som bare kan bevege fingrene sine. EL-innebandy er den desidert største lagidretten for personer med store hjelpebehov. Den 26. – 28. mars 2021 arrangeres NM-veka vinter i Stjørdal. NM-veka er Norges største idrettsarrangement. EL-innebandy har fått muligheten til å være en del av NM-veka. Å delta på NM-veka gir en ekstra dimensjon og vil være en stor opplevelse for våre spillere og lag. De vil få mulighet til å vise seg frem og foran et større publikum.

Målsetting

Målet år å samle flest mulig av våre lag og spillere til turnering og NM-spill i forbindelse med NM-veka i Stjørdal, 26. – 28. mars 2020. Vi har en målsetning om å samle 60 spillere, pluss et støtteapparat på 40 ledsagere.

Målgruppe

Målgruppen er barn og ungdommer som spiller EL-innebandy og er medlem i en av våre klubber. Det er også åpent for nye som ønsker å komme for å prøve idretten.

Antall personer i målgruppen

60

Beskrivelse av gjennomføring

Målet år å samle flest mulig av våre lag og spillere til turnering og NM-spill i forbindelse med NM-veka i Stjørdal, 26. – 28. mars 2020. Vi har en målsetning om å samle 60 spillere, pluss et støtteapparat på 40 ledsagere. Vi legger opp til fellestreninger, ledet av kyndige instruktører, leker, øvelser, turnering,kampspill, sosialt og moro. Avhengig av antall spillere/lag deler vi inn i grupper basert på ferdigheter. Helgen skal være til stor inspirasjon for både spillere, trenere foreldre og assistenter. Arrangementet gjennomføres i tett samarbeid med lokale klubber i region. Nyborg IL, Glomås IL, Åfjord IL, Fram IL og Levanger HSL. Vi er avhengig av de lokale klubbenes engasjement. De vil ta for seg flere oppgaver i denne sammenhengen. Rigge idrettshall før, under og etter arrangementet, oppmerking av baner, transport av innebandyvant, lage kampoppsett, ansvar for sekretariat, servering av mat osv. Norges Bandyforbund er pådriver og har hovedansvar for rapportering og regnskap. Vi søker om midler for å kunne subsidiere kostnader og reisestøtte til klubber slik at alle kan få muligheten til å delta. Idretten krever store kostnader i forbindelse med transport av utstyr. Kjelkene må lastes på henger, eller i vare-biler.

Fremdriftsplan

Fremdriftsplan Januar: Norges Bandyforbund nedsetter en arbeidsgruppe med de lokale klubbene. Planlegging og forarbeid. Sende ut invitasjoner, reservere overnatting osv., Februar: Påmeldingsfrister Mars: Gjennomføring April: Evaluering, rapportering.

Prosjektleder/forsker

Ann Katrin Eriksson

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
EL-innebandy på NM-Veka
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2021: kr 100 000
Startdato
01.01.2021
Sluttdato
31.08.2022
Status
Under gjennomføring