EL-sykkel glede

Søknadssammendrag

Vi ser på pensjonistene som de mest interessante. Snart en million hvor du ikke finner to som har levd livet likt. Helsa krever aktivitet og møteplasser. Pensjonisttida kan bli den fineste tida i livet.

Pensjonister som har elsykkel kan bli medlemmer i El-sykkel gled. 17.09.2021 har 48 meldt seg inn. i tillegg har vi omkring 20 navn som har deltatt på en av de 4 turene som er arrangert. Ser at vi trenger medlemsregister hvor alle kan nås over mailadressen. Dette fordi tre av fire turer har gått i regnvær. Vi trenger å kunne handtere været.

Turene har en lengre pause som kan inneholde lunche og et tema med fordragsholder. Foredragsholder trenger honorar eller en gave. Hjemmesida krever kompetanse. Vi sliter her.

2022 er året hvor frivilligheten skal feires med sykling fra Nordcap til Arendalsuka. Her trengs «piloter» til å bemanne rickshawsyklene. Landet deles opp i omkring 60-70 deler som igjen deles opp i mindre deler. El-sykkel glede kan være starten på arbeidet med å produsere «Piloter». Vi kan være et eksempel for landets 500 frivilligsentraler.

Når året 2022 går ut er målet at prosjektet «EL-sykkel glede» lever sitt eget liv.

Prosjektleder/forsker

Arne Sauar

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
EL-sykkel glede
Organisasjon
Pensjonistforbundet
Beløp Bevilget
Kr 50.000
Startdato
17.09.2021