Eldre kommer sammen i Randaberg

Søknadssammendrag

«Eldre kommer sammen i Randaberg» er et halvårsprogram sammensatt av flere ulike tiltak og som skal gjennomføres i regi av Randaberg pensjonistlag.

Bakgrunnen er at flere eldre, spesielt eldre over 80 år, ofte blir isolerte når helsen svikter og venner faller fra. Dette er også blitt forsterket av pandemien.

Målet vårt er å bidra til mindre isolasjon, økt samvær mellom eldre og likesinnede, og å formidle muligheter til gode opplevelser også for eldre, spesielt de eldste eldre.

Målgruppen er i prinsippet alle pensjonister over 66 år i Randaberg kommune, men tiltakene retter seg i stor grad mot de som i mindre grad på eget initiativ søker felles opplevelser.

De fleste tiltakene er åpne for alle pensjonister, men noen har begrenset deltakelse og følgelig påmelding på grunn av fasilitetene og transportmulighetene.

Vi kan dele tiltakene i to hovedgrupper hvor den første gruppen er besøksvirksomhet. Vi tar sikte på å oppsøke i overkant av 100 eldre som i stor grad er isolerte i hjemme sine. Vi gir oss tid til en hyggelig samtale og har med oss en liten gave/minne. Slike tiltak har vi gjennomført tidligere med stor suksess.

Den andre gruppen tiltak er åpne arrangement som foredragskvelder, konserter, utflukter og lignende, hvor vi oppfordrer deltakerne til å ta med venner som sjeldent kommer ut eller deltar på aktiviteter.

Alle tiltakene blir gjennomført fra medio januar til medio juni 2023. Programmet for halvåret blir lagt ut slik at alle pensjonistene kan planlegge deltakelse. I tillegg annonserer vi i lokalavisen ca. en uke før hvert arrangement.

Ut fra de erfaringene vi har med lignende tiltak de senere år, forventer vi at de nye tiltakene skal føre til mindre isolasjon og høyere trivsel blant pensjonistene i Randaberg.

Prosjektleder

Åstein Vistnes

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet 2022
Prosjektnavn
Eldre kommer sammen i Randaberg
Organisasjon
Pensjonistforbundet
Beløp Bevilget
Kr 260.000
Startdato
08.04.2022