Eldrebølgen, Sætre IF Graabein

Søknadssammendrag

Idrettsforeningen ønsker å ta samfunnsansvar og har derfor startet prosjektet Eldrebølgen.

Forskning viser at vi mister hele 40 prosent av vår totale muskelmasse fra vi er 50 til 90 år gamle. Dette kan bremses/motvirkes dersom vi satser mer på fysisk aktivitet hos den eldre befolkningen over 60 år.

Målsetningen er å starte opp nye tiltak og videreføre eksisterende aktiviteter. Dette skal bidra til at hele målgruppen oppnår et høyere aktivitetsnivå.
Vi tenker at det er realistisk å få med 100 deltakere.

Målgruppen er primært menn og kvinner over 65 år.
Vi vil inkludere deltakere med fysiske utfordringer.
Vi vil utvikle lavterskeltilbud for tur, i hall og på idrettsbanen

Våre tilbud vil i utgangspunktet drives ut fra eksisterende anlegg.

  • Treningstilbud i et moderne treningsstudio med erfaren instruktør/veileder.
  • Tilrettelagt turtilbud i skog og mark til definerte turmål med erfaren turleder.
  • Treningsgrupper ute på eget idrettsanlegg med instruktør/veileder.

Det vil være behov for noe fysisk tilrettelegging for å lette tilgangen til turløypene
De ulike metodene er dynamiske og vil kunne endres og tilpasses i prosjektperioden.
Inkludering er viktig for oss og vi vil tilby sosialt samvære/fellesskap etter endt aktivitet eller når vi når våre turmål.

  • Oppstartsmøte instruktører 12.8 med gjennomgang av planlagte tiltak/aktiviteter
  • Kick Off, deltakere 23.8
  • Planlagte aktiviteter pr dato. 15.9 og 29.9
  • Regelmessige aktiviteter mandag, onsdag, fredag

Vi forventer varig forbedring av helse/livskvalitet hos de aller fleste i målgruppen for prosjektet.

Prosjektleder/forsker

Stig Atle Jørgensen

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Eldrebølgen, Sætre IF Graabein
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
12.07.2021