60+ Sætre IF Graabein

Søknadssammendrag

Idrettsforeningen ønsker å ta samfunnsansvar og har derfor startet prosjektet Eldrebølgen.

Forskning viser at vi mister hele 40 prosent av vår totale muskelmasse fra vi er 50 til 90 år gamle. Dette kan bremses/motvirkes dersom vi satser mer på fysisk aktivitet hos den eldre befolkningen over 60 år.

Målsetningen er å starte opp nye tiltak og videreføre eksisterende aktiviteter. Dette skal bidra til at hele målgruppen oppnår et høyere aktivitetsnivå.
Vi tenker at det er realistisk å få med 100 deltakere.

Målgruppen er primært menn og kvinner over 65 år.
Vi vil inkludere deltakere med fysiske utfordringer.
Vi vil utvikle lavterskeltilbud for tur, i hall og på idrettsbanen

Våre tilbud vil i utgangspunktet drives ut fra eksisterende anlegg.

  • Treningstilbud i et moderne treningsstudio med erfaren instruktør/veileder.
  • Tilrettelagt turtilbud i skog og mark til definerte turmål med erfaren turleder.
  • Treningsgrupper ute på eget idrettsanlegg med instruktør/veileder.

Det vil være behov for noe fysisk tilrettelegging for å lette tilgangen til turløypene
De ulike metodene er dynamiske og vil kunne endres og tilpasses i prosjektperioden.
Inkludering er viktig for oss og vi vil tilby sosialt samvære/fellesskap etter endt aktivitet eller når vi når våre turmål.

  • Oppstartsmøte instruktører 12.8 med gjennomgang av planlagte tiltak/aktiviteter
  • Kick Off, deltakere 23.8
  • Planlagte aktiviteter pr dato. 15.9 og 29.9
  • Regelmessige aktiviteter mandag, onsdag, fredag

Vi forventer varig forbedring av helse/livskvalitet hos de aller fleste i målgruppen for prosjektet.

Prosjektleder/forsker

Stig Atle Jørgensen

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
60+ Sætre IF Graabein
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
Kr 300.000
Startdato
12.07.2021