EldreBølgen – turer på fjorden og aktivetetskvelder tilpasset eldre

Søknadssammendrag

Drøbak Kystlag bruker fjorden som aktivitets- og opplevelsesarena.

Vi tilbyr et aktiviseringstilbud for eldre gjennom høst, vinter, vår og sommer 2021-2022. Det består i hummerfiske, havørnsafari, turer til Oscarsborg og H-øya, aktivitetskvelder med foredrag og rene koseturer på fjorden i sommersesongen. Spesialtilpassede båter med baugport gjør at også bevegelseshemmede kan «rulle inn – og ut» på båten. Aktiviteten tilpasses årstidene, værforhold og deltakernes behov og ønsker.

Eldre i Frogn og tilstøtende kommuner har lidd under en situasjon med redusert besøk og reduserte aktivitetstilbud i og uten for omsorgsboliger, helseinstitusjoner og egne hjem på grunn av pandemien. Det er et oppdemmet behov for å få til aktiviteter og komme seg ut.

Drøbak Kystlag har kompetanse, erfaring og gjennomføringsevne til å aktivisere både unge og gamle. Med kunnskap om sikkerhet og båtbruk samt erfaring fra tidligere aktiviseringstiltak kan vi gjennomføre smittesikre, trygge turer på fjorden og aktivitetstilbud med et interessant innhold.

I tillegg lærer vi opp av pårørende og nære relasjoner slik at de kan drive aktiviteten videre på egenhånd.

Prosjektleder/forsker

Vegard Arnhoff

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivtet for sårbare eldre
Prosjektnavn
EldreBølgen – turer på fjorden og aktivtetskvelder tilpasset eldre
Organisasjon
Norsk Friluftsliv
Beløp Bevilget
Kr 666.000
Startdato
15.11.2021