EldreBølgen – turer på fjorden og aktivetetskvelder tilpasset eldre

Søknadssammendrag

Drøbak Kystlag bruker fjorden som aktivitets- og opplevelsesarena.

Vi tilbyr et aktiviseringstilbud for eldre gjennom høst, vinter, vår og sommer 2021-2022. Det består i hummerfiske, havørnsafari, turer til Oscarsborg og H-øya, aktivitetskvelder med foredrag og rene koseturer på fjorden i sommersesongen. Spesialtilpassede båter med baugport gjør at også bevegelseshemmede kan «rulle inn – og ut» på båten. Aktiviteten tilpasses årstidene, værforhold og deltakernes behov og ønsker.

Eldre i Frogn og tilstøtende kommuner har lidd under en situasjon med redusert besøk og reduserte aktivitetstilbud i og uten for omsorgsboliger, helseinstitusjoner og egne hjem på grunn av pandemien. Det er et oppdemmet behov for å få til aktiviteter og komme seg ut.

Drøbak Kystlag har kompetanse, erfaring og gjennomføringsevne til å aktivisere både unge og gamle. Med kunnskap om sikkerhet og båtbruk samt erfaring fra tidligere aktiviseringstiltak kan vi gjennomføre smittesikre, trygge turer på fjorden og aktivitetstilbud med et interessant innhold.

I tillegg lærer vi opp av pårørende og nære relasjoner slik at de kan drive aktiviteten videre på egenhånd.

Prosjektleder

Vegard Arnhoff

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivtet for sårbare eldre
Prosjektnavn
EldreBølgen – turer på fjorden og aktivtetskvelder tilpasset eldre
Organisasjon
Norsk Friluftsliv
Beløp Bevilget
Kr 666.000
Startdato
15.11.2021