En annerledes røykfri-kampanje

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

De siste årene har man i Norge gjort flere fremstøt for å redusere røyking blant ungdom. MARK – Medisinstudentenes Alternative Røykfrie Kampanje ble startet i 2001 som et prosjekt for å forsøke å få ungdom til ikke å begynne å røyke og over en treårsperiode fra 2006 – 2008 har vi gjennomført en randomisert, kontrollert studie med finansiering fra Helse og Rehabilitering for å evaluere effekten av vårt program.

 

Prosjektet som er utarbeidet, utført og evaluert av medisinstudenter ved Universitetet i Bergen, i samarbeid med Haukeland Universitetssykehus lungeavdeling, er en klinisk randomisert intervensjonsstudie. Intervensjonen består i at 9. klassinger fra Bergensområdet får en halv dags besøk ved sykehuset med undervisning ledet av medisinstudenter for å bevisstgjøre ungdommene omkring røykerelatert atferd. Prosjektet er etter vår kunnskap det første av sitt slag i verden.

 

1174 ungdomsskoleelever ble inkludert i studien og disse ble randomisert til en intervensjonsgruppe og en kontrollgruppe. Gruppene besvarte et standardisert spørreskjema før randomisering og ble fulgt opp med identisk spørreskjema 12 måneder senere. Resultater fra studien forteller at intervensjonen ikke viste signifikant forskjell i røykeatferd mellom gruppene etter ett år. Studien ble, sett i ettertid, utført i for liten skala. Erfaringer fra prosjektet har vært udelt positive. Forfatterne av denne artikkelen mener derfor det er grunnlag for å implementere prosjektet ved andre sykehus og forsøke evaluering av en liknende intervensjon i større skala.


 

Prosjektleder/forsker

Eirik Hugaas Ofstad

Detaljer
Program
Forebygging (2005)
Prosjektnavn
En annerledes røykfri-kampanje
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Org.ledd
MARK- Medisin Studentenes Alternative Røykfri-Kampanje
Beløp Bevilget
2006: kr 124 000, 2007: kr 95 000
Startdato
01.01.2006
Sluttdato
31.12.2008
Status
Avsluttet