En bedre hverdag for personer med demens

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Prosjektet er et videreføringsprosjekt av ?Prosjekt Skyrud ? et kompetansesenter?
og forprosjektet, Etablering av regionalt tilbud til personer med demens.

Dette prosjektet skal vurdere resultatet av utvilkingsprosjektet der målet er drift av et regionalt tilbud til personer med demens ved N.K.S. Skyrud Demenssenter AS:
Å etablere et regionalt tilbud til personer med demens:
· med utfordrende atferd, utredet av spesialisthelsetjenesten, med behov for et døgntilbud.
· med behov for utredning og diagnostikk av demens i primærhelsetjenesten.
· med tilbud om råd, systematisk veiledning og undervisning for helsepersonell og andre.
Å utvikle og prøve ut en modell for forpliktende samarbeid mellom kommuner, spesialisthelsetjenesten og frivillig sektor.

Dette prosjektet er tenkt å omfatte de områdene innen demensomsorg som er egnet for regional drift og som krever tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten.
· utredning og diagnostisering av demens organisert med Ressursteam.
· forsterket bo ? og behandlingstilbud for personer med demens med utfordrende adferd.

Gjennom evalueringa av dette prosjektet der tiltak og forsøksordninger er prøvd ut i samarbeidet mellom aktørene skal den skriftlig rapport belyses de erfaringer og modeller som er valgt. Videre være med på at det bygges videre på de gode erfaringene og modellene som her vil ha overføringsverdi for andre regioner / kommuner.

Med utgangspunkt i kapittel 5. Evaluering, vil en framdriftsplan bli utarbeidet av styringsgruppa for prosjektet ved prosjektets oppstart. Det vil her være viktig å trekke med alle samarbeidende parter for at datasamlingen skal bli så god som mulig:
· samarbeidende kommuner
· Sykehuset Innlandet HF, ved Alderspsykiatrisk avsnitt


· Sykehuset Innlandet HF, ved Alderspsykiatrisk kompetansesenter gjennom Forsknings og utviklings (FoU) prosjektene
· N.K.S. Skyrud Demenssenter AS ved avdeling for forsterket bo og behandlingstilbud og Ressursteamet.
Datasamlingen vil skje over en 3 års periode, fra oppstart i 2009 og fram til rapportskriving i 2011.Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_1_0514.pdf

Prosjektleder/forsker

Marianne Aspebakken

Detaljer
Program
Forebygging (2008)
Prosjektnavn
En bedre hverdag for personer med demens
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
N.K.S. Skyrud Demenssenter AS
Beløp Bevilget
2009: kr 565 000, 2010: kr 300 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
31.08.2011
Status
Avsluttet