En bedre hverdag på Holmestrand bo- og behandlingssenter

Søknadssammendrag

Prosjektets målsetting er å sørge for at konsekvensene av pandemien blir så lave som mulig for de som bor på Holmestrand bo- og behandlingssenter.

Prosjektet retter seg først og fremst mot sårbare eldre som har mistet mye av det sosiale livet de vanligvis får og som er betydelig mer isolert på grunn av pandemien.

Gjennom prosjektet vil vi sørge for at de ansatte har mer tid til den enkelte beboer. Dette vil gi bedre livskvalitet for de eldste.

Foreningen har lang tradisjon for å være på bo- og behandlingsenteret. Det er 4 avdelinger på bo- og behandlingshjemmet, og totalt 57 plasser.

Vi vil ta kontakt og hyre inn underholdning, samt stille med koordinator som har ansvaret for bestilling av besøk og sørge for at besøksverter er på plass i ukedagene. Hvis vi ser at dette fungerer bra, kan vi vurdere å ta ansvar for besøk og besøksverter hele uken, men foreløpig binder vi oss til ukedagene fra mandag til fredag.

Foreningen vil fordele koordinatoroppgaven på noen medlemmer, som skriver under på taushetsplikt i henhold til kommunalt lovverk. Her vil det bli et utstrakt samarbeid med senteret for å sørge for at besøk skal organiseres på en mest mulig effektiv og enkel måte.

Vi håper at pandemien er over når vi går inn i 2022 og at behovet for tiltak utover vår vanlige aktivitet vil bli mindre. Imidlertid vil tiltakene gi oss nyttig erfaring og kompetanse som vi vil ta med oss i videre arbeid og ved senere arrangementer.

Prosjektleder/forsker

Tone Elvenes

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
En bedre hverdag på Holmestrand bo- og behandlingssenter
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
Kr 202.000
Startdato
02.11.2020