En enklere hverdag for småbarnsfamilier

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Matvarereaksjoner er dessverre en økende utfordring for småbarnsforeldre i Norge. Det er 668 helsestasjoner i Norge, helsestasjonene får de første henvendelsene fra småbarnsfamilier som lurer på reaksjoner rundt mat. Helsestasjoner har fått tildelt en rekke nye oppgaver og ansvar, uten at det er tilført ressurser i tråd med dette. Helsesøstre etterlyser kompetanse på området og ser et økende behov for kompetanseutvikling. I denne vurderingen har vi opprettet en prosjektgruppe bestående av 20 helsesøstre og lege som til daglig jobber ved helsestasjon. En slik portal er etterspurt, se vedlegg

Målsetting

Målsetning er å trygge småbarnsforeldre vs utfordringer med mat gjennom å tilføre helsestasjoner et profesjonelt kompetanseverktøy, som gjør de trygge i sin dialog med småbarnsforeldre rundt matreaksjoner. En enklere hverdag for småbarnsfamilier som opplever matreaksjoner. Se utfyllende vedlegg

Målgruppe

Småbarnsforeldre – fødes ca 60 000 barn hvert år. Allergi & matreaksjoner – 40 % Våre nye landsmenn – økt risiko for matreaksjoner

Antall personer i målgruppen

33000

Beskrivelse av gjennomføring

Det skal utarbeides en informasjons portal skreddersydd til helsestasjoner og småbarnsforeldre som inneholder: fagartikler, ernæringsveiledning og oppskrifter. Programvaren utarbeides av et eksternt selskap – input og faginformasjon skal legges inn av spesialister og fagfolk i MinMat Norge AS, NAAF og NCF. Hver helsestasjon får tilsendt en DM med informasjon om portalen og tilgang til portalen. Informasjon om portalen legges ut på www.nsf.no og alle helsesøstre/helsestasjoner kontaktes via telefon med ytterligere informasjon. MinMat skal delta på Helsesøster kongressen september 2018. NAAF skal informere om informasjonsportalen i deres nettsider, Facebook, spre ut informasjon til regioner via deres regionssekretærer, informere sine likepersoner om tilbudet, samt publisere informasjon i sitt medlemsblad. Helsestasjonen videre bringer informasjon til småbarnsforeldre og åpner tilgang til portalen for foreldre og familier ved behov. Portalen skal være brukervennlig og skreddersydd til hver familie. Variabler for hvilke matvarer man reagerer på skal registreres og alle oppskrifter vil tilpasses. Oppskriftene er næringsberegnes. Arbeidet som legges ned er i tråd med Helsedirektoratas nye sterke anbefalinger om kostrådsanbefalinger.

Fremdriftsplan

Programvare og utvikling: aug-feb Innhold i programvare: sept-feb Fagartikler: sept-feb Informasjons artikler : sept-feb Oppskrifter: sept – des Kvalitetssikring: sept – desi Etter lansering: DM distribueres til helsestasjoner Kommunikasjon og oppfølging: • Informasjon av www.nsf.no • Ringerunde helsestasjoner • Helsesøsterkongressen sept • NAAF og NCF informerer via sine kanaler Tildeling av tilgang

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport MinMat Helsestasjon.pdf

Prosjektleder/forsker

Sissel Brustad

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
En enklere hverdag for småbarnsfamilier
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Org.ledd
MinMat Norge og Norsk cøliakiforening
Beløp Bevilget
2018: kr 446 600
Startdato
02.08.2018
Sluttdato
02.09.2019
Status
Avsluttet