En enklere hverdag for småbarnsfamilier

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Matvarereaksjoner er dessverre en økende utfordring for småbarnsforeldre i Norge. Det er 668 helsestasjoner i Norge, helsestasjonene får de første henvendelsene fra småbarnsfamilier som lurer på reaksjoner rundt mat. Helsestasjoner har fått tildelt en rekke nye oppgaver og ansvar, uten at det er tilført ressurser i tråd med dette. Helsesøstre etterlyser kompetanse på området og ser et økende behov for kompetanseutvikling. I denne vurderingen har vi opprettet en prosjektgruppe bestående av 20 helsesøstre og lege som til daglig jobber ved helsestasjon. En slik portal er etterspurt, se vedlegg

Målsetting for prosjektet

Målsetning er å trygge småbarnsforeldre vs utfordringer med mat gjennom å tilføre helsestasjoner et profesjonelt kompetanseverktøy, som gjør de trygge i sin dialog med småbarnsforeldre rundt matreaksjoner. En enklere hverdag for småbarnsfamilier som opplever matreaksjoner. Se utfyllende vedlegg

Målgruppe

Småbarnsforeldre – fødes ca 60 000 barn hvert år. Allergi & matreaksjoner – 40 % Våre nye landsmenn – økt risiko for matreaksjoner

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

33000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Det skal utarbeides en informasjons portal skreddersydd til helsestasjoner og småbarnsforeldre som inneholder: fagartikler, ernæringsveiledning og oppskrifter. Programvaren utarbeides av et eksternt selskap – input og faginformasjon skal legges inn av spesialister og fagfolk i MinMat Norge AS, NAAF og NCF. Hver helsestasjon får tilsendt en DM med informasjon om portalen og tilgang til portalen. Informasjon om portalen legges ut på www.nsf.no og alle helsesøstre/helsestasjoner kontaktes via telefon med ytterligere informasjon. MinMat skal delta på Helsesøster kongressen september 2018. NAAF skal informere om informasjonsportalen i deres nettsider, Facebook, spre ut informasjon til regioner via deres regionssekretærer, informere sine likepersoner om tilbudet, samt publisere informasjon i sitt medlemsblad. Helsestasjonen videre bringer informasjon til småbarnsforeldre og åpner tilgang til portalen for foreldre og familier ved behov. Portalen skal være brukervennlig og skreddersydd til hver familie. Variabler for hvilke matvarer man reagerer på skal registreres og alle oppskrifter vil tilpasses. Oppskriftene er næringsberegnes. Arbeidet som legges ned er i tråd med Helsedirektoratas nye sterke anbefalinger om kostrådsanbefalinger.

Fremdriftsplan for prosjektet

Programvare og utvikling: aug-feb Innhold i programvare: sept-feb Fagartikler: sept-feb Informasjons artikler : sept-feb Oppskrifter: sept – des Kvalitetssikring: sept – desi Etter lansering: DM distribueres til helsestasjoner Kommunikasjon og oppfølging: • Informasjon av www.nsf.no • Ringerunde helsestasjoner • Helsesøsterkongressen sept • NAAF og NCF informerer via sine kanaler Tildeling av tilgang

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Allergi og matreaksjoner blir mer vanlig blant små barn. Det fødes ca 60 000 barn i året, målsetningen med prosjektet var å treffe småbarnsforeldre på en naturlig arena; helsestasjonen. Det anslås at hvert 3 barn i alderen 0-6 år har en form for matreaksjon/allergi. Vi ønsket å tilføre helsesøstrene kompetanse om matreaksjoner som kan videreføres til småbarnsforeldre med behov. Alle landets 668 helsestasjoner skal få gratis tilgang til programvaren MinMat tilpasset helsestasjoner. Helsestasjonen deler ut gratis tilgang til portalen MinMat, til familier med behov.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

MinMat Helsestasjon er utarbeidet med god hjelp av Helsesøster Sunniva Moe Holmbek og ligger klar til lansering. Skal åpnes for helsestasjonene i samarbeide med NAAF fortløpende fra 01.12.2019. Alle helsestasjoner får tilgang. Prosjektet er ikke forsinket og ble sluttført etter plan. Vi har imidlertid valgt å endre lanseringsdato til 01.12. for å sikre at vi har riktig markedskompetanse rundt lanseringen. Iom at vi ikke har kommet ordentlig i gang det er vanskelig å si noe nådd målgruppe. Vi forventer at målgruppen blir nådd.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

33000

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektet har vært styrt av prosjektleder Sissel Brustad, og gått som planlagt. Har gjennomført prosjektgruppemøter både med NAAF v/Guro Waage og Anna Bistrup, samt jevnlige prosjektmøter med helsesøster Sunniva Moe Holmbek. Helsesøster har løpende brukt Sandefjord Kommune sine helsestasjoner til sparring og rådgivning underveis i prosjektet. Det har vært jobbet tett med CoreTrek som er datateknisk utvikler av programmet.

Resultater og resultatvurdering

Portalen fremstår helt etter plan og vil være et godt verktøy for helsestasjoner og helsesøstre. Tilbakemelding fra de helsestasjoner som er presentert portalen er kun positiv, men i og med at portalen ikke er lansert er det vanskelig å si noe mer om resultat og måloppnåelse.

Oppsummering og videre planer

Prosjektet er gjennomført etter plan og portalen ligger klar til lansering. Alle helsestasjoner blir kontaktet, og det settes opp et dagsseminar i regi av NAAF. Seminaret holdes i Oslo, og det streames så alle helsestasjoner kan deltas. Her vises portalen og hvordan den kan brukes, vi bruker fagkompetanse for å svare på spørsmål som kommer fra helsestasjoner.

Prosjektleder

Sissel Brustad

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
En enklere hverdag for småbarnsfamilier
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Org.ledd
MinMat Norge og Norsk cøliakiforening
Beløp Bevilget
2018: kr 446 600
Startdato
31.07.2018
Sluttdato
31.08.2019
Status
Avsluttet