En film for bedre inneklima i barnehager

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

NAAF får hver uke henvendelser om uholdbare inneklimaforhold i barnehager og skoler landet rundt. Henvendelsene gjelder i hovedsak «tung luft», altfor høye innetemperaturer o.l., men også fukt- og muggsopp er gjengangere. Utbedring av dårlig inneklima er faktisk ikke synonymt med «nytt ventilasjonsanlegg» og det er heller ikke «rocket science». Bedre inneklima handler om renhold, vedlikehold og riktig bruk hver dag år etter år. Brukernes adferd i bygget og det enkelte rommet er viktig for inneklimaet, og det skal dette prosjektet adressere med fokus på barn og ansatte i barnehager.

Målsetting

Dette prosjektet skal snakke til og med barn og voksne i barnehager om inneklima på en måte som alle forstår og som får alle med seg. Gjennom å bidra til bedre inneklima for norske barn og barnehageansatte kan vi på sikt bedre barns og voksnes helse, trivsel og læring.

Målgruppe

Prosjektets primære målgrupper er barn og ansatte i norske barnehager.

Antall personer i målgruppen

10000

Beskrivelse av gjennomføring

Inspirasjonen for dette prosjektet er hentet fra arbeidet med og sluttproduktet til skoleprosjektet «En film for bedre inneklima» (prosjektnr. 82216). Skole-filmen har fått bred støtte fra nasjonale og kommunale organ. Forhold som påvirker inneklima og tiltak som brukere i skolen (elever og ansatte) kan gjennomføre er blitt konkret og håndfast gjennom filmproduktet. Filmen vi her søker støtte om retter seg mot brukerne i barnehager (barn og ansatte). Den tredje filmen i triologien om bedre inneklima, «Fra paragraf til handling», retter seg mot skole- og barnehageledelsen og deres ansvarsområder for et bedre inneklima. Vi tenker oss en film med lengde på 10-12 minutter som inkluderer flere korte filmsnutter der en deler ulike inneklima-faktorer og tiltak inn i sekvenser på 2-3 minutter. Film fungerer godt på tvers av språk-, kultur-, og aldersforskjeller. For å gi et best mulig og informativt innblikk i hvordan inneklimaet påvirkes av egen atferd og faktorer i rommet, kan film åpne og presentere virkeligheten på en helt annen måte enn tekst og bilder. Tilsynelatende vanskelige ting kan bli enklere å forstå. Samtidig kan en bruke virkemidler som for eksempel humor og «glimt i øyet» for å ufarliggjøre budskapet.

Fremdriftsplan

Kvartal 1 utarbeide detaljert prosjektplan, rekruttere brukergruppe og deltakere til filmen, utvikle film-teksten Kvartal 2 ferdigstille filmteksten sammen med arbeidsgruppen, referansegruppen kvalitetssikrer, påbegynne filmingen Kvartal 3 filmingen fortsetter, få filmen kvalitetssikret av referansegruppen og arbeidsgruppen Kvartal 4 ferdigstille filmingen, tekste filmen for døve, markedsføre filmen, evaluere og sluttrapportere på prosjektet

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Barnehage_En film for bedre inneklima_sluttrapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Kai Gustavsen

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
En film for bedre inneklima i barnehager
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2017: kr 290 000
Startdato
01.01.2017
Sluttdato
01.01.2019
Status
Avsluttet