En god nabo i Agder

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Det er krevende å være ny i et land uten å kjenne språket eller kulturen. Det kan være utfordrende for foreldre å ivareta integreringsprosessen til barna når de selv er i en sårbar fase og prøver å finne sin plass i samfunnet. For barn og unge er fritidsarenaen en viktig integreringsarena, men forhold som økonomi, språk og manglende kjennskap til både tilbud og organisering av fritidsaktiviteter gjør at mange faller utenfor. Å være nyankommen og i tillegg ha få muligheter til å bli kjent med mennesker og tilbud, kan føre til ensomhet og en svekket følelse av tilhørighet til det nye nærmiljøet

Målsetting for prosjektet

Overordnet målsetning er å bidra til lokal integrering og inkludering gjennom frivillig arbeid. Nyankomne flyktningfamilier vil kobles til frivillige “gode naboer”, bli kjent med en rekke familieaktiviteter i nærmiljøet og barna vil få muligheten til å starte på organiserte fritidsaktiviteter.

Målgruppe

Målgruppen er familier med asyl- og flyktningbakgrunn som nylig er bosatte i Kristiansand og Arendal.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

120

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Nylig bosatte flyktningfamilier i Kristiansand og Arendal vil kobles til frivilligteam bestående av 2-4 frivillige eller en hel familie som deltar med egne barn. Det samme frivilligteamet følger den samme familien i en periode på inntil 12 måneder. De bruker tid på å bli kjent med hverandre og med tilbud i lokalmiljøet, som kulturarrangementer, loppemarked og skogsturer. De frivillige tilrettelegger også for at barna kan bli med på organiserte fritidsaktiviteter og sørger for at foreldrene blir kjent med forventinger og krav i den sammenheng. Prosjektet vil knytte nyankomne familier både til familie-/lavterskeltilbud og organiserte fritidsaktiviteter. Arendal er et nytt satsningsområde etter initiativ fra lokale krefter i offentlig og frivillig sektor i kommunen. Her vil vi jobbe tett med nettverk og organisasjoner, blant annet samarbeide med pilotprosjektet Fritidskort for barn og unge i Arendal kommune. I Kristiansand ønsker vi å styrke tilbudet, blant annet ved å samarbeide med stiftelsen Flexid om egne foreldrekurs med mål om å skape dialog om hvordan foreldre kan bidra til å bygge broen mellom hjem og nærmiljø for barna. Det legges opp til faglig påfyll og erfaringsutveksling mellom frivillige og samarbeidspartnere underveis.

Fremdriftsplan for prosjektet

Første fase: samarbeidsavtaler med kommuner, identifisere behov og muligheter sammen med ressursgruppe i Arendal, rekruttering og opplæring av frivillige Andre fase: koble frivillige til familier, sikre god oppfølging av frivillige underveis (inkludert faglig påfyll og erfaringsutveksling), gjennomføre møteplassaktiviteter for nyankomne og befolkningen for øvrig, foreldrekurs med Flexid Tredje fase: evaluering og rapportering

Prosjektleder

Phuong Nguyen

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
En god nabo i Agder
Organisasjon
Redd Barna
Beløp Bevilget
2021: kr 700 000, 2022: kr 700 000
Startdato
01.07.2021
Sluttdato
28.02.2024
Status
Under gjennomføring