En god start

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

60

Fremdriftsplan

Første prosjektfase: Omhandler konseptuvikling og skriving av søknad. Siri Elvsborg og Kjetil Sagafos vil gjennomføre denne delen av arbeidet i samråd med resten av prosjektgruppa. Etterstad vgs rekruttert som samarbeidspartner og vi vil også starte prosjektplanleggingen. Andre prosjektfase: I denne prosjektfasen skal prosjektet gjennomføres. Vi tar med oss de en del av verktøyene og erfaringen våre fra “Windjammer” prosjektet når vi utvikler dette, og som deltakere på «En god start» er alle likeverdige og det er mannskapet om bord som leder undervisningen og alt av øvelser under det 4 dager lange seiltoktet. Det er en intensjon om at lærerne skal møte elevene på likeverdig grunnlag, som noviser på sjøen ikledd uniform hvor de jobber side om side. Rekrutteringen av klassene og elevene som skal være med gjør vi i samarbeid med ledelse og lærere ved Etterstad vgs når opptaket fra Samordna Opptak er klart i slutten av juli. Infomateriell sendes ut til elever og foresatte etter skolestart, ca 3 uker før prosjektstart, sammen med en spørreundersøkelsen som vil kartlegge motivasjon og trivsel blant elever og lærere før prosjektstart. Ansvarlig for dette er prosjektleder. Seiltoktet gjennomføres mandag-torsdag og ledes av mannskapet, med en voyage leader som pedagogisk ansvarlig for gjennomføringen, sammen med kaptein om bord. Tredje prosjektfase: Effektmåling og evaluering Prosjektleder sender ut spørreundersøkelser til elever og lærere dagen etter prosjektslutt, 08.09.2023, samt ved semesterslutt i desember 2023 og skoleårets slutt i juni 2024, i tillegg til et evalueringsmøte med skolens ledelse. På bakgrunn av disse resultatmålene vil sluttrapport skrives og sendes inn til Stiftelsen Dam, i tillegg til å danne grunnlag for videreutvikling av prosjektet.

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
En god start
Organisasjon
Mental Helse Ungdom
Beløp Bevilget
2023: kr 320 000, 2024: kr 80 000
Startdato
04.09.2023
Sluttdato
21.06.2024
Status
Under gjennomføring