En kreativ samtalegruppe for mennesker med demens – samtaleglede utvides!

Søknadssammendrag

Samtaleglede er en kreativ samtalegruppe for brukere med demens som endel av dagtilbudet til Carpe Diem demenslandsby. Prosjektet er en videreføring av samme prosjekt i 2021 med støtte fra Stiftelsen Dam. Med bakgrunn i at korona har medført isolasjon og redusert aktivitetstilbud for eldre med demens. Dette har vi til nå sett gir en positiv effekt. Deltakerne som er med opplever mestring, når de forteller historier, og tilhørighet når de er sammen med de andre deltakerne i gruppen. De blir kjent med hverandre og samtaleleder/prosjektleder.

Prosjektets målsetning er å skape livsglede, vekke positive minner og knytte bånd på tvers av generasjoner gjennom å dele de eldres fortellinger. Historiene vil også fungere som et verktøy for å synliggjøre menneskene bak diagnosen.

Målgruppen er 40 brukere med demens i Carpe Diem med funksjonsnivå der de kan snakke eller/og lytte til historier og få glede av det. Sekundærmålgruppe er pårørende og publikum ved de litterære salongene. Metoden vil bestå av å bruke tekster, objekter eller musikk med tema for hver samtalegruppe.

I tillegg vil samtaleleder bruke pedagogiske, utforskende spørsmål for å lete frem positive og litterære beskrivelser i historiene til brukerne som deltar. Kunnskap om pedagogikk, litterær formidling og skrivekunst vil bli brukt i de kreative samtalegruppene. Kunnskap om grafisk design vil bli brukt til å lage en skjønnlitterær bok av tekstene. Det vil være tre kreative samtalegrupper per uke.

Prosjektet starter i desember 2021 og avsluttes i desember 2022 med litterære salonger tre ganger i året.

Tekstene fra Samtaleglede-gruppene blir brukt til å lage en skjønnlitterær bok som lanseres 20. desember 2022. Forventet resultat vil være nedtegning av historier som blir lest opp på litterær salong som vil bidra til å styrke relasjonen til pårørende, få brukerne til å oppleve mestring og til å føle seg betydningsfulle.

Prosjektleder/forsker

Nadine Mackell

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
En kreativ samtalegruppe for mennesker med demens – samtalegleden utvides!
Organisasjon
Norske Kvinners Santietsforening
Beløp Bevilget
Kr 400.000
Startdato
19.08.2021