EN NY VÅR FOR FUNKIS-FRIIDRETTEN

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Vi lagde en invitasjon og gjorde tilbudet synlig gjennom direkte invitasjon, sosiale medier, rehabiliteringsinstitusjoner, fagkonsulenter fra NIF og andre kanaler vi hadde til rådighet. Mange ble rekruttere fra det allerede eksisterende treningsmiljøet på Bislett. Herfra ble også de fleste ledsagerne rekruttert. I tillegg til støtte fra Exstrastiftelsen og Norges Friidrettsforbund, var det lagt inn en liten egenandel slik at det ikke skulle være en terskel for å bli med. Hver dag etter frokost ble vi inndelt i to grupper, med utøvere og ledsagere. En gruppe tok buss til friidretts-stadion for aktiviteter, den andre gruppen brukte nærområdet rundt der vi bodde, til lang-løping på varierte veier. Vi la opp til andre aktiviteter også, og det ble tatt i bruk tandemsykler, felles styrketrening, organisert tur til svømmehall, og ikke minst Kommando-Fitness. Samlende aktiviteter er en forutsetning for å få en sammensveiset gruppe. Det ble organisert en kveldstur til karneval i San Juan de Los terrers. I tillegg ble det arrangert en felles treningsøkt , Kommando Fitness, der vi samarbeidet om oppgaver.

Antall personer i målgruppen

35

Oppsummering

Etter hjemkomst ble aktiviteten videreført i utvalgte friidrettsklubber. Vi har etablert to satsningsklubber som skal ha spesiell fokus på friidrett for funksjonshemmede i hhv Oslo og Trondheim. Dette skal vi utvide til flere regioner fortløpende. Ettersom den største gruppen deltakere kom fra Østlandet, ble det naturlig å route mange av deltakerne inn i SK Vidar som har sine treninger på Bislett i Oslo. I Oslo er det nå regelmessig trening på Bislett med opptil 70 deltakere hver gang.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Extrastiftelsen-rev1.pdf

Prosjektleder/forsker

Runar Steinstad

Detaljer
Program
Rehabilitering (2014)
Prosjektnavn
EN NY VÅR FOR FUNKIS-FRIIDRETTEN
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2015: kr 277 000
Startdato
01.01.2015
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet