En pustepause fra Korona

Søknadssammendrag

Korona-pandemien har endret livssituasjonen for mange. En del bydeler i Oslo er hardere rammet enn andre. Det gjelder ikke minst bydeler der innbyggerne har svak økonomi og mulighetsrommet er relativt begrenset når det gjelder å kunne gjøre noe for å brytemonotonien som følger rammevilkårene for pandemien. For mange innebærer dette at ferier og fritid er sterkt begrenset med de konsekvenser det har mentalt. Grorud har vært en bydel der svært mange har nytt godt av kommunale tilbud til ferie, både sommer og høst. I år er tilbudene nærmest ikke eksisterende og mange vil tilbringe ferien i leiligheten i bydelen.Dette er en utfordring ettersom erfaringene fra stengte skoler og begrenset bevegelsesrom allerede har medført sterkt press på helsetjenestene i bydelen.

Mental Helse har i samarbeid med Stiftelsen Dam etablert prosjektet «Dra meg inn, slipp meg ikke» i bydelen. Det er erfaringene fra dette prosjektet som har ledet til en henvendelse fra Uteseksjonen i Grorud bydel der de spør om det er noe vi kan gjøre for å avhjelpe en situasjon som de opplever som svært utfordrende.Tiltaket er rettet mot barn/ungdomi alderen 10-18 år.

Målet med «En pustepause fra korona» er todelt:Vi ønsker å tilby aktiviteter som bringer de unge ut av den daglige rutinen og etablere dialog på de unges premisser.

Prosjektet tilbyraktiviteter som en erstatning for bortfall av det tradisjonelle ferietilbudet til spesielt utsatte familier i bydelen. Det sentrale er at selv om aktivitetene i seg selv er med på å bryte monotonien og skuffelsen over situasjonen er de samtidig et virkemiddel for dialog om nettopp de utfordringene de unge – og deres foreldre Vi har samarbeid med X-POL som allerede er kjent med bydelen og dens utfordringer, ulike aktivitetsaktører som både kjenner mulighetene til sportslige og utendørsaktiviteter i nærmiljøet, samt aktører som driver godt etablerte tilbud.

Prosjektleder

Tom Guldberg

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
En pustepause fra Korona
Organisasjon
Mental Helse
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
18.08.2020