En reise i barndom i asylmottak

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Hvert år kommer det flere hundre barn til Norge for å søke asyl og det bor om lag 4000 barn på asylmottak rundt om i landet. Hvilken barndom har disse barna? Hva har de å fortelle oss om sin situasjon? Og hva kan vi gjøre for at de skal bli behandlet som først og fremst barn og ha det bra så lenge de er her hos oss?

2. Prosjektets overordnede målsetning er å bidra til å bedre oppvekstsvilkår for asylbarn gjennom å sørge for at de får en mest mulig normalisert hverdag mens de er i Norge. Dette vil vi oppnå ved å la barn og unge selv delta i debatten og la deres synspunkter bli tatt på alvor. Vi ønsker å løfte fram en gruppe sårbare barns stemmer – en gruppe barn som sjelden får sin stemme hørt i norsk offentlighet. Ved å gi barna en stemme og fortelle deres historier på en annerledes måte (gjennom lyd, bilder og ord) vil vi bidra til å øke kunnskapen og kompetansen om denne gruppen barn. Vi har tro på at økt kunnskap fører til økt forståelse.

3. Overordnet er prosjektets målgruppe alle som ønsker informasjon og økt kunnskap om barn som bor på asylmottak, og som vil bidra til en allsidig og levende debatt om situasjonen for barn som søker asyl i Norge. Underordnet har vi et mer spesifikt fokus og har definert ulike målgrupper til ulike deler av prosjektet. Skoleungdom, beslutningstagere og den voksne del av befolkningen.

Indirekte målgrupper er asylbarna selv, både enslige mindreårige asylsøkere og barn som kommer sammen med familie.

4. Prosjektet er beregnet å vare i 9 måneder, og vil avsluttes i oktober 2014. Målsettingen vil bli nådd gjennom følgende to hovedaktiviteter: (1) produksjon, trykk og distribusjon av hefte med bilder/sitater; og (2) gjennomføring av vandreutstilling med undervisningsopplegg for skoler.

Målsetningen med heftet er at den skal kunne brukes som et utgangspunkt for debatt og refleksjon – i hovedsak i undervisningssammenheng. I tillegg vil hefte også være et nyttig verktøy for Redd Barna i møte med beslutningstakere i vårt politiske påvirkningsarbeid for å sikre gode strukturer for at asylbarns rettigheter innfris.

Utstillingen er et ærlig portrett av barndom i asylmottak og består av 26 bilder som dokumenterer livet og hverdagen til barn i asylmottak. Ved hvert bilde henger et sitat som er et utdrag fra samtalene med barna.
Vi vil stille ut utstillingen i de 4 største byene: Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø.

5. Prosjektet «En reise i asylbarns barndom – bilder, lyd og ord» vil gi grunnlag for informasjonsspredning, kompetanseheving og debatt om asylbarns situasjon, asylpolitikken og barns rettigheter.

Utstillingen vil gi publikum muligheten til å bli kjent med barn i asylmottak – for mange nordmenn vil dette være deres første “møte” med noen av de rundt 4000 barna som tilbringer deler av sin barndom i asylmottak. For å skape en nyansert samfunnsdebatt er det helt essensielt med god og riktig bakgrunnskunnskap, og at alle parter får delta.

Samtidig vil vi ufarliggjøre denne gruppen barn ved å vise hvem de faktisk er – nemlig først og fremst barn som lever barndommen sin i Norge. Vi har tro på at dette vil føre til økt forståelse for viktigheten av å høyne standarden på asylmottak og dermed oppvekstsvilkårene for disse barna.

6. Prosjektet har en tidsplan fra februar 2014 til oktober 2014, og fotograf Rebecca Jafari og prosjektmedarbeider Tirill Sjøvoll, se vedlagte CVer, vil være ansvarlige for planlegging og gjennomføring av de ulike delene av prosjektet.

(i) Pre-fase: februar – mars 2014:
– Produksjon, design og trykk av bildehefte.
– Planlegge utstillinger: definere lokaler, markedsføringsplan; inkludert media, ferdigstille undervisningsopplegg for skoleklasser, sende invitasjoner
– Definere evalueringsplan

(ii) Implementering: mars 2014 – oktober 2014
– Utstilling 1: april
– Utstilling 2: juni
– Utstilling 3: august
– Utstilling 4: oktober

(iii) Post fase: oktober 2014: Evaluering og videreføring

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

EXTRA sluttrapport 2014_FBM9283 .pdf

Prosjektleder/forsker

Rebecca Shirin Jafari

Detaljer
Program
Forebygging (2013)
Prosjektnavn
En reise i barndom i asylmottak
Organisasjon
Redd Barna
Beløp Bevilget
2014: kr 262 000
Startdato
01.01.2015
Sluttdato
31.12.2016
Status
Avsluttet