Dyreassistert Arbeidstrening

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

70 000 unge mennesker under 30 står utenfor skole og arbeid, ifølge NAV. 1 av 3 unge faller ut av videregående opplæring og antall unge uføre øker. Psykiske lidelser er den viktigste årsaken til at unge blir uføre og omkostningene er store både for samfunnet og for de unge det gjelder. Tiltaket vi søker om vil gi tilrettelagt arbeidstrening i Dyrebeskyttelsen Norge til unge mennesker med psykiske helseutfordringer. For er det psykiske lidelser som er årsaken til at unge mennesker ikke makter skole og arbeid, eller kan det også være mangel på tilrettelegging?

Målsetting for prosjektet

1. Gi 30-50 kandidater arbeidstrening hos Dyrebeskyttelsen Norge hvor minst 70% av disse går ut i arbeid eller utdanning etter fullført arbeidstrening. 2.Produsere en film om tiltaket som skal brukes til å formidle prosjektets resultater og samle inn midler til videreføring (200 000kr).

Målgruppe

Unge (16-25) med psykiske helseproblemer og en interesse for dyrevelferd som står utenfor skole og/eller arbeid.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

50

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Fag-og referansegruppe medvirker i videreutviklingen av mentorkurset som er brukt i KICKS samarbeidet (vedlegg 1). Alle lokalavdelingene i Dyrebeskyttelsen Norge stiller med minst 1 mentor hver som gjennomfører kurset slik at de er i stand til å følge opp og tilrettelegge for kandidaten. PK rekrutterer NAV arbeidslivscoaher i nærmeste lokalavdeling som igjen rekrutterer kandidater til PK. PK gjennomfører informasjonsmøte med kandidat og NAV veileder hvor arbeidsevne, helsetilstand og tilretteleggingsbehov avklares. I prosjektperioden fra 2021-2024 skal det gjennomføres 5 runder med arbeidstrening med 10-15 kandidater pr runde. Kandidatene kan velge mellom arbeidstrening i 6 eller 12 måneder. Alle kandidater mottar opplæringskurs av PK og mentor ved oppstart for å sikre en forsvarlig overgang både for mennesker og dyr. PK har kontakt med kandidat de 4 første ukene for å justere tilretteleggingen om nødvendig. 6 uker før fullført arbeidstrening samler PK kandidater til kurs (CV skriving, intervjutrening, etc) i samarbeid med NAV. PK kartlegger kandidatens løp 3, 6 og 12 mnd etter endt arbeidstrening for å undersøke om vi har nådd målet med 70% i arbeid eller utdanning. Film produseres i prosjektår 2 av produsent Guro Lepperød.

Fremdriftsplan for prosjektet

02.2021 06.2021 PK,fag- og ref.gruppe videreutvikler mentorprogram. NAV kobles på lokalt. 08.2021 01.2022 Arbeidstrening 1 02.2022 07.2022 Arbeidstrening 2 + nytt mentorkurs 08.2022 01.2023 Arbeidstrening 3 + midtveisevaluering 02.2023 07.2023 Arbeidstrening 4+ nytt mentorkurs + film utvikling 08.2023 01.2024 Arbeidstrening 5 + lansering av film og fundraisingssider. 01.2024 02.2024 Sluttrapportering og plan for videreføring med innsamlede midler

Prosjektleder

Cornelia Boman Wiik

Detaljer
Program
Helse vår (2020)
Prosjektnavn
Dyreassistert Arbeidstrening
Organisasjon
Mental Helse Ungdom
Org.ledd
gjennomføres delvis i Dyrebeskyttelsen Norge
Beløp Bevilget
2020: kr 705 000, 2021: kr 860 000, 2022: kr 835 000
Startdato
01.02.2021
Sluttdato
31.01.2024
Status
Under gjennomføring