En som lytter – kosthold

I samarbeid med

Les mer om «En som lytter»:


Søknadssammendrag

Bakgrunn

«Jeg er 155 cm og veier 43 kg. Jeg har så lyst til å gå ned for å bli tynn og slank» – Anonym jente. Denne jente er per definisjon undervektig. Likevel ønsker hun å slanke seg. Dette viser viktigheten av å ta opp temaer som kroppsbilde, selvfølelse og hva som er en normal kropp. Kroppsbilde og selvfølelse påvirker kosthold og psykisk helse, og gjennom informasjon og veiledning rundt kosthold kan man påvirke disse faktorene i en positiv retning. Det er viktig med målrettede tiltak for å bedre psykisk helse, ettersom psykiske plager er en av de største folkehelseproblemene i Norge i dag.

Målsetting

Målet med prosjektet er å bedre kostholdsvaner blant ungdom og unge voksne som sliter med psykiske plager, samt redusere urealistiske tanker til eget kosthold og forvirringer rundt hva som er sunt og usunt.

Målgruppe

Målgruppen er ungdom og unge voksne i alderen 13-30 år med utfordringer knyttet til psykisk helse og/eller kosthold.

Antall personer i målgruppen

10000

Beskrivelse av gjennomføring

Vi skal opprette et nasjonalt lavterskeltilbud om kostholdsveiledning (via chat, videokonsultasjon eller fysisk oppmøte i Oslo). Kostholdsveiledningen gjennomføres av prosjektkoordinator (utdannet ernæringsfysiolog). Chatten vil for mange være prosjektets innfallsport, fordi dette er en mer uformell type kommunikasjon. For å håndtere høy pågang på chatten vil frivillige ernæringsstudenter bidra til å bemanne denne. Kostholdsveiledningen vil foregå på dagtid, samt to ettermiddager og en kveld i uken. Sosiale medier skal brukes aktivt og målrettet til å spre enkel kostholdsinformasjon gjennom å poste innlegg jevnlig basert på tilbakemeldinger og forespørsler fra brukere og fag/referansegruppe. Brukere kan også sende inn spørsmål i form av personlige meldinger, som besvares fortløpende. Det skal arrangeres en fagdag for å formidle sammenhengen mellom kosthold og psykisk helse. Her vil også resultater og erfaringer fra prosjektet formidles. Målgruppe for fagdagen er ideelle organisasjoner og faggrupper som jobber innenfor feltet. Målet er å lage en relativt stor fagdag (minst 150 deltagere) for å virkelig skape mest mulig oppmerksomhet rundt dette viktige feltet.

Fremdriftsplan

06.20: ansette prosjektkoordinator 06-10.20: Utvikle konsept og innhold på sosiale medier gjennom medvirkning 10.20: Oppstart SoMe 11.20-02.21: Planlegge kostholdsveiledning og deltagerrekruttering gjennom medvirkning 02.21: Oppstart kostholdsveiledning (chat, video og fysisk oppmøte) 01.22: Midtveisevaluering med medvirkning 10.22: Fagdag «ernæring og psykisk helse» 03-05.23: Sluttevaluering gjennom medvirkning og sluttrapportering

Søknadssammendrag

Bakgrunn

«Jeg er 155 cm og veier 43 kg. Jeg har så lyst til å gå ned for å bli tynn og slank» – Anonym jente. Denne jente er per definisjon undervektig. Likevel ønsker hun å slanke seg. Dette viser viktigheten av å ta opp temaer som kroppsbilde, selvfølelse og hva som er en normal kropp. Kroppsbilde og selvfølelse påvirker kosthold og psykisk helse, og gjennom informasjon og veiledning rundt kosthold kan man påvirke disse faktorene i en positiv retning. Det er viktig med målrettede tiltak for å bedre psykisk helse, ettersom psykiske plager er en av de største folkehelseproblemene i Norge i dag.

Målsetting

Målet med prosjektet er å bedre kostholdsvaner blant ungdom og unge voksne som sliter med psykiske plager, samt redusere urealistiske tanker til eget kosthold og forvirringer rundt hva som er sunt og usunt.

Målgruppe

Målgruppen er ungdom og unge voksne i alderen 13-30 år med utfordringer knyttet til psykisk helse og/eller kosthold.

Antall personer i målgruppen

10000

Beskrivelse av gjennomføring

Vi skal opprette et nasjonalt lavterskeltilbud om kostholdsveiledning (via chat, videokonsultasjon eller fysisk oppmøte i Oslo). Kostholdsveiledningen gjennomføres av prosjektkoordinator (utdannet ernæringsfysiolog). Chatten vil for mange være prosjektets innfallsport, fordi dette er en mer uformell type kommunikasjon. For å håndtere høy pågang på chatten vil frivillige ernæringsstudenter bidra til å bemanne denne. Kostholdsveiledningen vil foregå på dagtid, samt to ettermiddager og en kveld i uken. Sosiale medier skal brukes aktivt og målrettet til å spre enkel kostholdsinformasjon gjennom å poste innlegg jevnlig basert på tilbakemeldinger og forespørsler fra brukere og fag/referansegruppe. Brukere kan også sende inn spørsmål i form av personlige meldinger, som besvares fortløpende. Det skal arrangeres en fagdag for å formidle sammenhengen mellom kosthold og psykisk helse. Her vil også resultater og erfaringer fra prosjektet formidles. Målgruppe for fagdagen er ideelle organisasjoner og faggrupper som jobber innenfor feltet. Målet er å lage en relativt stor fagdag (minst 150 deltagere) for å virkelig skape mest mulig oppmerksomhet rundt dette viktige feltet.

Fremdriftsplan

06.20: ansette prosjektkoordinator 06-10.20: Utvikle konsept og innhold på sosiale medier gjennom medvirkning 10.20: Oppstart SoMe 11.20-02.21: Planlegge kostholdsveiledning og deltagerrekruttering gjennom medvirkning 02.21: Oppstart kostholdsveiledning (chat, video og fysisk oppmøte) 01.22: Midtveisevaluering med medvirkning 10.22: Fagdag «ernæring og psykisk helse» 03-05.23: Sluttevaluering gjennom medvirkning og sluttrapportering

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
En som lytter – kosthold
Organisasjon
Mental Helse Ungdom
Beløp Bevilget
2020: kr 658 000, 2021: kr 623 000, 2022: kr 733 000
Startdato
15.10.2020
Sluttdato
15.09.2023
Status
Under gjennomføring