Engasjement for inkludering

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

”Engasjement for inkludering” er et prosjekt som har til hensikt å drive aktiviteter for og med nylig bosatte flyktningbarn i Norge, basert på frivillighet. Prosjektet bygger på tidligere prosjekter støttet av Helse og Rehabilitering, der Redd Barna har opprettet frivillig baserte aktivitetsgrupper for barn på asylmottak ulike steder i landet (2004/1/0064; 2005/1/0596). Gjennom dette prosjektet fikk vi innsikt i at det er behov for et lignende tilbud også rettet mot flyktningbarn i bosettingsfasen. Introduksjonsprogrammet som er pålagt alle kommuner som bosetter flyktninger inneholder ingen krav til spesifikke opplegg for barn og unge, og det er liten kunnskap om situasjonen for flyktningbarn som nylig er bosatt i norske kommuner. Gjennom ”Engasjement for inkludering” får Redd Barnas frivillige innblikk i disse barnas hverdag, noe som er viktig i vurderingen av Redd Barna sitt fremtidige arbeid på feltet.

 

”Engasjement for inkludering” er et pilotprosjekt. Erfaringer fra ”Krafttak for mottak” har stor overføringsverdi til dette prosjektet, men det er også en rekke nye aspekter og problemstillinger. Det har derfor vært nødvendig med en del planleggingsarbeid før aktiviteter kunne starte opp i de tre valgte pilotkommunene. Kommunene som ble valgt var Kristiansand, Oslo og Bergen, hvor det ble opprettet aktivitetsgrupper bestående av frivillige. I tillegg ble det også opprettet grupper i Trondheim og Tromsø, samt nye grupper i andre kommuner er under opprettelse. Opplegget er noe ulikt i de forskjellige stedene, avhengig av situasjon og behov lokalt. Felles for alt arbeidet er at det har som mål å gi nylig bosatte flyktningbarn og –familier økt kunnskap om og erfaring med fritidstilbud og – muligheter i sitt nærmiljø, slik at barna kan delta i organiserte fritidsaktiviteter på lik linje med andre barn i Norge. Videre har arbeidet til hensikt å skape møteplasser for barn og familier med ulik bakgrunn, for på den måten å bidra til gjensidig inkludering og integrering lokalt. Noen steder er gruppene knyttet direkte til etablerte aktiviteter, og veileder og støtter barn og familier i oppstart av aktiviteter, mens det andre steder organiseres ulike aktiviteter i gruppa, som skal gi barna/familiene en introduksjon til mulige fritidsaktiviteter før de blir med i noe organisert. Eksempler på aktiviteter  er skiturer, skøyter, fotball, maling og tegning, matlagingskvelder, klatring, bowling, riding, hytteturer og kino. De frivillige og barn/familier bestemmer selv hvilke aktiviteter de ønsker å gjennomføre. Alle frivillige blir fulgt opp av Redd Barnas ansatte, og det er blitt arrangert møter for planlegging og erfaringsutveksling, samt opplæring og skolering for å sikre kvalitet i arbeidet.

 

Erfaringene fra prosjektet har vært gode, og Redd Barna er glade for den videre støtten til prosjektet, frem til juli 2009. Gjennom samarbeidspartnere i prosjektet, samt den direkte kontakten med barn og familier har vi fått bekreftet behovet for aktiviteter i bosettingsfasen, og vi håper å kunne fortsette arbeidet også etter at prosjektet er avsluttet.


 

Prosjektleder/forsker

Ane Hagen Kjørholt

Detaljer
Program
Forebygging (2006)
Prosjektnavn
Engasjement for inkludering
Organisasjon
Redd Barna
Beløp Bevilget
2007: kr 290 000, 2008: kr 310 000
Startdato
01.07.2007
Sluttdato
30.07.2008
Status
Avsluttet