Enkeljympa er tilbake – hvor er utøverne?

Søknadssammendrag

Enkeljympa er Friskis&Svettis mest inkluderende trening – og veldig populær hos målgruppen, som er mennesker med utviklingshemmede fra 13 år. Enkeljympa er trening til variert musikk. Alle kan delta ut fra egne forutsetninger. Det er en viktig sosial arena for våre medlemmer med utviklingshemming.

Friskis etablerte tilbudet i 2012, med støtte fra ExtraStiftelsen. Før pandemien var det nesten 500 utviklingshemmede medlemmer i 20 av 40 Friskis&Svettis idrettslag. Ukentlige treninger ble gjennomført med innsats fra 75 frivillige funksjonærer. Det deltok rundt 200 ledsagere på hver trening.

Så kom korona som rammet målgruppen og treningstilbudet hardt. Tilbudet ble lagt på is på grunn av strenge restriksjoner. Ved oppstart i 2022 erfarer vi at deltakere og trenere har blitt borte. Friskis&Svettis trenger prosjektstøtten for å «komme over kneika» og ta tilbake posisjonen Enkeljympa hadde før pandemien.

Prosjektet har 2 målgrupper: Mennesker med utviklingshemming fra 13 år, og frivillige som ønsker å lede trening for målgruppa. Målsetningen er todelt: Få utøverne tilbake på trening/rekruttere nye, og beholde og rekruttere flere frivillige instruktører. Prosjektet skal gi 200 flere medlemmer med utviklingshemming ved utgangen av 2023 enn ved utgangen av 2022. Vi skal rekruttere 5 nye frivillige til innsats som instruktører.

For å få deltakerne tilbake, vil Friskis sentralt bistå idrettslagene med økonomisk og praktisk støtte til utdanning, organisering og gjennomføring av lokale tiltak som filmsnutter, personlige invitasjonsbrev, happeninger og T-skjorter. I arbeidet med rekruttering av nye, frivillige instruktører vil Friskis sentralt lage skreddersydde rekrutteringskit og bekoste utdannelser Arbeidet starter opp fra april 2022, og fortsetter også etter prosjektperioden er slutt i juni 2023. Det er ikke behov for ytterligere tilskudd for å videreføre tilbudet.

Enkeljympa gjør godt for kropp og sinn for alle som deltar: målgruppen, ledsagere og instruktørene. Den er en berikelse for idrettslagene våre, som gjennom visjonen til Friskis jobber aktivt for idrettsglede for alle.

Prosjektleder

Anne Ottestad

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Enkeljympa er tilbake – hvor er utøverne?
Organisasjon
Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
Kr 220.000
Startdato
15.03.2022