Epidemiologi ved overtidige svangerskap

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

Overtidige svangerskap er definert som svangerskap som varer utover 294 dager. Årsakene til overtidighet er ikke forstått og motstridende resultater finnes for effektene av mors alder, paritet og tidligere overtidighet.

Målsetting

Beskrive forekomsten av svangerskap til termin og overtidige svangerskap inndelt i ulike gestasjonsaldre i Norge i løpet av 1967-2006 . Estimere betydningen av menstruasjonsdatering, røyking, sosiale faktorer og intervall mellom svangerskap. Dessuten estimere risikoen for svangerskapsforgiftning, avvik i fødselsvekt, keisersnitt og fastsittende skuldre. Også se på risiko for kvinner som selv er født i et overtidig svangerskap.

Design, metode, materiale

Det ble benyttet data fra Det norske Medisinske Fødselsregister (NMBR) for perioden 1967-2006 og designet er et populasjons-basert studium. NMBR inneholder tilnærmet komplette data og av høy kvalitet for fødsler i Norge og muliggjør ved hjelp av personnummer studier som ser på effekter mellom søsken, generasjoner og ved partnerbytte. Det ble benyttet allerede innsamlede data i registeret. I analysene av data er det benytte vanlige epidemiologiske metoder (stratifisering og ulike typer regresjonsanalyser).

Gjennomføring

Prosjektet ble finansiert med lønn til postdoktor med midler fra Extrastiftelsen. Kandidaten valgte å ikke søke om tredje året fra ExtraStifteslen fordi prosjektet ble videre finansiert fra Helse-Vest. Arbeidet i perioden på midler fra ExtraStiftelsen resulterte senere i to publikasjoner

Resultater

Arv har betydning for om det blir overtidig svangerskap. Dødelig hos barnet var sterkt assosiert med manglende vekst.

Samarbeidspartnere

Ingen nevnt.

Videre planer

Prosjektet fortsatte med andre midler.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Ikke beskrevet.

Publikasjonsliste

Publikasjoner:
Morken, N.H., Klungsøyr, K. & Skjaerven, R. (2014) Perinatal mortality by gestational week and size at birth in singleton pregnancies at and beyond term: a nationwide population-based cohort study. BMC Pregnancy Childbirth., May 22;14:172.
https://doi.org/10.1186/1471-2393-14-172

Morken, N.H., Melve, K.K. & Skjaerven, R. (2011) Recurrence of prolonged and post-term gestational age across generations: maternal and paternal contribution. BJOG.,118, 1630-1635.
DOI: 10.1111/j.1471-0528.2011.03154.x

Sluttrapport/artikler (pdf)

Morken BMC_PC 2014 Perinatal mortality by gestational…….pdf
Morken BJOG 2011 Recurrence of prolonged and post-term……pdf

Sluttrapportsammendrag

Publikasjoner:
Morken, N.H., Klungsøyr, K. & Skjaerven, R. (2014) Perinatal mortality by gestational week and size at birth in singleton pregnancies at and beyond term: a nationwide population-based cohort study. BMC Pregnancy Childbirth., May 22;14:172.
https://doi.org/10.1186/1471-2393-14-172

Morken, N.H., Melve, K.K. & Skjaerven, R. (2011) Recurrence of prolonged and post-term gestational age across generations: maternal and paternal contribution. BJOG.,118, 1630-1635.
DOI: 10.1111/j.1471-0528.2011.03154.x

Prosjektleder/forsker

Nils-Halvdan Morken

Hovedveileder

Rolv Skjærven

Detaljer
Program
Forskning (2009)
Prosjektnavn
Epidemiologi ved overtidige svangerskap
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
Haukeland universitetssjukehus
Beløp Bevilget
2010: kr 700 000, 2011: kr 725 000
Startdato
01.04.2010
Sluttdato
31.12.2011
Status
Avsluttet