Epiduralbedøvelse ved keisersnitt

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Ved akutt keisersnitt er det viktig å ha lokalanestesimidler som virker raskt for å unngå full narkose. Vi sammenlignet to hurtigvirende lokalbedøvelsesmidler – lidokain tilsatt adrenalin og kloroprokain for å finne ut om det ene stoffet virket hurtigere enn det andre. I så fall kunne vi anbefale dette til bruk i akutte keisersnitt hvor tidsaspektet er viktig.

 

Metode: 40 kvinner til planlagt keisersnitt ble inkludert. Studien var randomisert og dobbeltblind. Kvinnene fikk ett av de to lokalanestesimidlene som skulle evalueres og tid fra bedøvelsen ble anlagt til når pasienten var klar for kirurgi ble undersøkt. I tillegg ble kvinnen vurdert med hensyn på smerter, kvalme og blodtrykksfall. Alle mulige bivirkninger ble registrert. Apgar score hos den nyfødte og den nyfødtes tilstand ble vurdert.

 

Resultat: Vi fant ingen forskjell i anslagstid på de to bedøvelsesmidlene. Forekomsten av blodtrykksfall, kvalme og smertepåvirkning var lik i de to gruppene. De nyfødte kom like godt ut i begge gruppene.

 

Konklusjon: Begge bedøvelsesmidlene gav en rask anestesi. Vi anbefaler likevel kloroprokain fremfor lidokain med adrenalin fordi kloroprokain kan brukes direkte uten at noe må tilsettes blandingen. Det betyr kortere forberedelsestid og mindre fare for feildosering spesielt dersom man har liten tid for eksempel ved akutte keisersnitt.

 

Finansiering: Stipendiaten fikk lønn i 10 måneder til avslutning av doktorgraden som hovedsakelig er finansiert av andre. Likevel listes alle publikasjonene i avhandlingen opp under her.

 

Doktorgradsavhandling:

Bjørnestad E (2008) Improvements of epidural anaesthesia for elective and emergency caesarean section. Universitetet i Bergen, Det medisinsk-odontologiske fakultet, ISBN 978-82-308-0542-8.

 

Artikler:

Bjørnestad E, Smedvig JP, Bjerkreim T, Narverud G, Kolleros D & Bergheim R (1999) ”Epidural ropivacaine 7.5 mg/ml for elective Caesarean section: a double-blind comparison of efficacy and tolerability with bupivacaine 5 mg/ml.” Acta Anaesthesiol Scand., årg. 43, nr. 6, s. 603-608.

 

Bjørnestad E, Iversen OE & Raeder J (2006) “Similar onset time of 2-chloroprocaine and lidocaine + epinephrine for epidural anaesthesia for elective Caesarean section.” Acta Anaesthesiol Scand, årg. 50, nr. 3, s. 358-363.

 

Bjørnestad E, Iversen OE & Raeder J (2004) “The impact of increasing the use of regional anaesthesia for emergency caesarean section.” Eur J Anaesthesiol, årg 21, nr. 10, s. 776-780.

 

Bjørnestad E, Iversen OE & Raeder “Extension of epidural analgesia for labour to anaesthesia: An observational study of anaesthetic technique in category 1 emergency caesarean sections.” Innsendt.

 

Bjørnestad E, Iversen OE & Raeder “Wrapping of the legs versus phenylephrine for preventing hypotension in parturients having epidural anaesthesia for caesarean section: A randomised, prospective and double blinded study.” Innsendt.

Prosjektleder/forsker

Elin Bjørnestad

Hovedveileder

Johan Rader

Detaljer
Program
Forskning (2002)
Prosjektnavn
Epiduralbedøvelse ved keisersnitt
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
2003: kr 384 000
Startdato
01.09.2003
Sluttdato
26.04.2004
Status
Avsluttet