Er det noe i maten?

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Forekomsten av reaksjoner på mat, og særlig matallergier, er høyest de første leveårene. I Norge antas det at 3-8 % av barn mellom 0-3 år har matreaksjoner, hovedsaklig allergiske. Det er imidlertid langt flere barn som unngår en eller flere viktige matvarer pga uklare symptomer som antas å ha sammenheng med maten.

 

Kunnskapen om matoverfølsomhet er mangelfull, diagnostikken krevende og svært mange foreldre føler de ikke får den hjelpen de trenger når de mistenker matoverfølsomhet hos barnet sitt. Hovedmålsettingen med prosjektet var å få opprettet et kompetanse/ressurssenter for barn med antatt matoverfølsomhet. I prosjektperioden møttes en tverrfaglig arbeidsgruppe månedlig for rapportering av gjennomførte oppgaver, gjennomgang av milepælsplanen og videre fordeling av arbeidsoppgaver. Det er opprettet en nettside (www.rikshospitalet/matallergi) med informasjon til helsepersonell og brukere. Nettsiden gir konkrete råd i forhold til diagnostikk og videre håndtering av matoverfølsomhet. For brukere konkret kunnskap om matoverfølsomhet med særlig tanke på de vanligste spørsmålene som kommer til NAAFs rådgivningstjeneste. Nettsiden videreføres av prosjektmedarbeiderne som ledd i deres arbeid på Voksentoppen, OUS. Fagpersonene i arbeidsgruppen utviklet en kurspakke som er testet ut i flere kurs for leger og annet helsepersonell. Kurspakken kan brukes i sin helhet eller i forbindelse med andre kurs hvor deler av pakken passer inn.

 

Prosjektleder og deler av arbeidsgruppen ble medlemmer av Helsedirektoratets referansegruppe for mat og kosmetikk som er opprettet for gjennomføring av strategiplan for astma, allergi og inneklimasykdommer med opprettelse av regionale allergisentra. Dette arbeidet er helt i tråd med prosjektets hovedmålsetting og pågår. Nettsiden videreføres i systemet til Oslo Universitetssykehus og blir vedlikeholdt av fagpersoner som var tilknyttet prosjektet.


 

Prosjektleder/forsker

Ragnhild Halvorsen

Detaljer
Program
Forebygging (2007)
Prosjektnavn
Er det noe i maten?
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Org.ledd
Voksentoppen astma- og allergisenter
Beløp Bevilget
2008: kr 600 000, 2009: kr 600 000
Startdato
01.01.2008
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet