Ernæring og transplantasjon

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn og hensikt: Etter organtransplantasjon er det betydelig økt risiko for benskjørhet og uønsket vektoppgang som har negativ påvirkning på livskvalitet og sykelighet. Hensikten i denne studien var å følge pasientene i et år etter transplantasjonen og undersøke om kosttilskudd med vitamin K kunne motvirke redusert benhelse og finne mulige forklaringer på vektutvikling etter lunge- og hjertetransplantasjon.

 

Resultat: Et år med kosttilskudd av vitamin K2 sammenlignet med narretilskudd antyder en fordelaktig virkning på bentilstanden i ryggen. Vitamin D status var lav og resultatene tyder på at behovet for vitamin D ble høyere enn forventet ved bruk av vitamin K2. Etter transplantasjonen økte innholdet av det energiregulerende hormonet leptin i blodet, spesielt hos lungepasientene og hadde positiv sammenheng med kroppsmasseindeks. Energiinntaket hadde sammenheng med kroppsmasseindeks før transplantasjon, to måneder etter transplantasjon, men ikke 12 måneder etter. Allikevel gikk lungepasientene opp i vekt selv om ikke energiinntaket samsvarte og hjertepasientene responderte ikke som i normale tilstander på økt leptininnhold i blodet. Responsen hos hjertepasientene er tilsvarende det en kan se hos fete personer, men svært få av hjertepasientene i denne studien var fete. Hos alle pasientene økte andelen kroppsfett, mens andelen muskelmasse avtok. Påvirkningen av hormonene leptin og adiponektin på muskelmasse endret seg fra før transplantasjonen til etter. Dette favoriserte en ugunstigere kroppssammensetning med mer fett og mindre muskler etter transplantasjonen. Metabolsk syndrom, som er en samling av flere risikofaktorer for hjertekardiologisk sykelighet, hadde etter transplantasjonen sammenheng med større vektoppgang, men allikevel var ikke inntaket av energi høyere.

 

Vitenskapelig betydning: Dette er den første studien som viser at kosttilskudd med vitamin K2 kan bedre benhelse etter transplantasjon og den første som viser at energistoffskiftet er betydelig endret etter lunge- og hjertetransplantasjon.

 

Praktisk klinisk betydning: Studien viser at vitamin K2 kan bedre benhelse, men flere studier er nødvendig før en generell anbefaling av vitamin K2 behandling kan gis. Med hensyn til vektutvikling etter transplantasjon, kan resultatene være med å forklare den frustrasjonen adskillige pasienter uttrykker, at etter transplantasjonen er det ikke lenger samme samsvar mellom det som er spist og vektutvikling, som før de ble syke.

 

Publikasjoner

Førli L, Bollerslev J, Simonsen S, Isaksen GA, Kvamsdal KE, Godang K, Gadeholt, G & Bjørtuft Ø (2010)Dietary vitamin K2 supplement improves bone status after lung and heart transplantation.” Transplantation 2010, vol 89, nr 4, s 458-464. doi: 10.1097/TP.0b013e3181c46b69

 

Førli L, Bollerslev J, Simonsen S, Isaksen GA, Godang K, Pripp AH & Bjørtuft Ø (2011) “Disturbed energy metabolism after lung and heart transplantation.” Clinical Transplantation 2011, vol. 25, nr 2, s. E136-143
doi: 10.1111/j.1399-0012.2010.01379.x

 

Førli L, Bjortuft Ø & Boe J (2009) “Vitamin D status in relation to nutritional depletion and muscle function in patients with advanced pulmonary disease.” Ex Lung Res 2009, vol 35, nr 6, s. 524-538. doi:10.1080/01902140902763193

 

Førli L, Bolleslev J, Simonsen S & Bjørtuft Ø (2008) “Weight change during the first year after heart and lung transplantation.” Abstract, 9th Nordic Nutrition Conference, København 1.-4. juni 2008.                                                                                                

 

Førli L, Bolleslev J, Simonsen S, Isaksen G, Godang K & Bjørtuft Ø (2008) “Metabolic syndrome and adiponectin after heart and lung transplantation.” Abstract, 30th ESPEN congress, The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism. Firenze, Italia 13.-16. sept. 2008.

 

Førli L, Bollerslev J, Simonsen S, Isaksen G, Kvamsdal K, Godang K, Gadeholt G & Bjørtuft Ø (2009)The effect of vitamin K2 supplement and bone status after lung and heart transplantation.” Abstract, Årsmøte i Norsk selskap for klinisk ernæring (NSKE) 15. jan. 2009.

 

Førli L, Bollerslev J, Simonsen S, Isaksen G, Kvamsdal K, Godang K, Gadeholt G & Bjørtuft Ø (2009)Double blind, vitamin K2/placebo supplementation after lung and heart transplantation.” Abstract, Klinisk ernæringsfysiologers forening, Faglig seminar 5. mars 2009.

 

Førli L, Bollerslev J, Simonsen S, Isaksen GA, Kvamsdal KE, Godang K & Bjørtuft Ø (2009) ”Leptin and energy intake after lung and heart transplantation.” Abstract, 31th ESPEN congress, The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism. Wien, Østerrike 29.-31. aug. 2009.

 

Førli L, Bollerslev J, Simonsen S, Isaksen GA, Kvamsdal KE, Godang K, Gadeholt, G & Bjørtuft Ø (2009) “Dietary vitamin K2 supplement improves bone status after lung and heart transplantation.” Abstract, 31th ESPEN congress, The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism. Wien, Østerrike 29-31 aug. 2009.

 

Førli L, Bollerslev J, Simonsen S, Isaksen GA, Kvamsdal KE, Godang K, Pripp AH & Bjørtuft Ø (2010) ”Disturbed energy metabolism after lung and heart transplantation.” Abstract, Årsmøte i Norsk selskap for klinisk ernæring (NSKE), 14 jan. 2010.

 

 

 

 

Prosjektleder/forsker

Liv Førli

Detaljer
Program
Forskning (2006)
Prosjektnavn
Ernæring og transplantasjon
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
Oslo universitetssykehus, Medisinsk klinikk
Beløp Bevilget
2007: kr 615 000, 2008: kr 645 000, 2009: kr 171 000
Startdato
25.02.2007
Sluttdato
31.12.2009
Status
Avsluttet