Et aktivt liv i naturen med fokus på opplevelse, mestring, læring og kulturarv

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

I Vefsn kommune har vi en større gruppe av voksne i alle aldre som sliter med både psykisk helse og rus. Mange av disse har en tilknytning til Qvales Mestringshus og Mental Helse Vefsna. I forbindelse med covid ble denne situasjonen forsterket for mange og flere kom til. For disse finnes det lite og ingen tilbud i området. Spesielt har disse ingen tilbud for aktiviteter knyttet til naturen. Prosjektets målsetninger er å få disse personene ut i naturen. Turene kan være alt fra fisketurer, bærturer, soppturer til rene fjell/gåturer med svartkjel og niste. Overnattingsturer i naturen kan også bli en del av dette. Naturen på Helgeland har fantastisk mye å by på innenfor korte avstander, alt fra fjorder og skjærgård til elver, ferskvann og høye fjell. Slike aktivitet vet er viktig både for psykisk helse, sosialt samhold, føle tilhørighet og mestring. Samtidig som turene skal sette stor fokus på det sosiale skal også opplæring av å utnytte naturens ressurser være en naturlig del. Her tenker vi alt fra sløying og fileskjæring av fisk, opplæring i kninsliping, opplæring om hvilke sopper som er trygge å spise til sylting av bær. Den kulturelle arven blir her en viktig del med opplæring i å bruke de ressursene som vi finner i naturen. Fotografering og evaluering vil det også bli.

Aktivitet/tiltak/metode

Aktivitetene er i hovedsaken lagt til naturen utenom en del ren opplæring i blant annet tilberedning, ivaretaking, opplæring etc. Aktivitetene skal både være sosiale, inspirerende samtidig som de skal ha fokus på mestring, læring, opplevelse og ivaretaking av kulturarven. På Helgeland har vi en fantastisk natur som kan brukes hele året både ved kysten og i innlandet. Tiltakene skal hjelpe deltakerne til å lære og mestre å både bruke naturen og å høste fra den. Målgruppen er personer fra ca 20 år og oppover som sliter psykisk/rus og som har et lite aktivt liv både fysisk og sosialt. Det sikkerhetsmessige blir satt høyd ved aktiviteter der dette er naturlig. Dette blir ivaretatt gjennom planlegging, utstyr og opplæring. Noen eksempel på dette er alltid bruk av redningsvesser ved aktivitet på vann, flytekjeldresser på vintertidstid på sjø. Likeså opplæring i bruk av motorer, kokeapparat, sikkerhetstau hvis nødvendig. Opplæring i førstehjelp samt alltid med et godt førstehjelpsskrin på turer. Konflikter innad kan bli et av problemene som kan oppstå. Likeså bruk av rusmidler. Når det gjelder det første punktet bør gruppen samlet diskutere dette og det bør søkes løst i hvert enkelt tilfelle. Når det gjelder rus er det helt klart nulltoleranse for bruk eller å møte ruset opp ved aktiviteter.

Antall deltakere

10

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Den største virkningen for de som kommer inn under dette prosjektet er at de får et bedre liv både psykisk, fysisk og sosialt. deltakerne vil også få en grunnleggende opplæring i hvordan naturen kan brukes både til rekreasjon og en ressurs.

Plan for gjennomføring

Juni og juli 2023 brukes til utvikling og planlegging av tiltak samt rekrutering av deltakere. Fra august 2023 begynner gjennomføring av tiltakene. Hver tredje måned samles først deltakere og prosjektleder for evaluering av tiltakene. Etter dette møtet samles prosjektgruppen for evaluering og eventuelle justering av tiltak, økonomi og rapportskriving.

Prosjektleder

Per Hansen

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Et aktivt liv i naturen med fokus på opplevelse, mestring, læring og kulturarv
Organisasjon
Mental Helse
Beløp Bevilget
2023: kr 80 000, 2024: kr 70 000, 2025: kr 40 000
Startdato
01.06.2023
Sluttdato
31.05.2025
Status
Under gjennomføring