Et allergivennlig lekemiljø ute for barn

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet
Mange barn har i dag astma og ulike allergier. Lillevollen barnehage har til en hver tid barn med slike plager. Barnehagen ble i sin tid planlagt og bygget i samarbeid med NAAF for å få utformet et allergivennlig inneklima.

Man har etter hvert sett at også barnas utemiljø trenger tiltak for å forebygge plager forårsaket av astma og allergier. Tomta ligger værhardt til i nord-norsk kystklima. Den er svært åpen for vind og støv. Det er behov for vindskjerming og allergivennlig beplantning som kan gi ly og minske støvplagen.

Barn med kuldeallergier må holdes inne når været er kaldt eller ved mye vind. De trenger et utemiljø som fungerer så godt at de kan få delta på de samme aktivitetene som alle andre.


Prosjektets målsetting
Det overordnede målet med prosjektet er å utvikle et allergi- og astmavennlig uteområde for Lillevollen barnehage, og slik sørge for et helsefremmende lekemiljø ute for barna.
Målet er at alle barn skal kunne bruke området til alle årstider.


Prosjektets målgruppe
Målgruppen er barn som har sitt daglige opphold i barnehagen og nabolagets barn som bruker området på ettermiddager og i helger.


Prosjektets betydning
Prosjektet har stor betydning for å skape et allergivennlig utemiljø for de yngste. Det vil føre til mindre svevestøv, bedre ly, og allergivennlig beplanting hjelper mot pollenallergi.

Forprosjektet med utarbeidelse av en konkret plan for arbeidet, er utført av arkitekt med god kompetanse på feltet. Kostnadene ved dette er dekket av Husbankens kompetansemidler.

Barnehagen er en liten privat stiftelse som er avhengige av offentlige tilskudd til driften. Det er søkt om midler til prosjektet ulike steder, men det viser seg vanskelig å få det finansiert. Det virker som prosjektet faller mellom to stoler: midler tiltenkt det offentlige, får man ikke fordi barnehagen er privat, og midler tiltenkt næringslivet får man ikke fordi barnehagen drives av offentlige tilskudd.

Vi setter nå lit til HR-midlene. Vi er avhengige av disse eksterne midlene for å dra prosjektet i havn slik at vi får et fysisk utelekemiljø som bidrar til en allsidig utvikling for ALLE barn. Vi mener at en gjennomføring av prosjektet, kan bedre hverdagen for barn som sliter med helseplager forårsaket av astma- og allergi, og samtidig virke forebyggende på slike plager.


Framdriftsplan
Planen for prosjektet er laget slik at den skal kunne gjennomføres trinnvis ettersom økonomien tillater det. Barnehagen har allerede iverksatt noen hastetiltak over eget driftsbudsjett. Man har fått midler fra et legat fra Hagelaget som skal gå til innkjøp av allergivennlige planter og barna har deltatt i et entreprenørskapsprosjekt som har resultert i litt penger som skal brukes på uteområdet.

Hvis barnehagen får midler fra HR, blir disse brukt til beplantning og treplattinger så snart som mulig i 2010.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_3_0235.pdf

Sluttrapportsammendrag

Målsettingen vår har vært å skape et helsefremmende utelekemiljø for barn, spesielt med tanke på forebygging av astma- og allergiplager. Utgangspunktet var utelekeområdet til Lillevollen barnehage som ligger på et værhardt område i Bodø.

Tiltakene har vært beplanting, sykkelveier i tre og personalkurs. Beplantingen har som mål å skape ly, sykkelveiene å bremse sandstøv og kursets mål er å øke kompetansen om astma-og allergi hos barn.

Vi mener vi delvis har oppnådd målet gjennom de tiltak som er iverksatt. Delvis fordi effekten av beplantingen vil vise seg på noe lengre sikt. Plantene trenger tid for å vokse seg store og kraftige slik at de skaper bedre ly. Vi mener altså at målsettingen så langt er nådd, men at vi i framtiden vil se den fulle effekten av tiltakene. Sykkelveiene i tre som er lagt over en del av et grusbelagt område, bidrar til å dele opp området slik at det blir mindre sandstøv. Vi har også flyttet sandkassen slik at den ligger mer i ly. Barna er veldig begeistret for sykkelveiene, som de tar kreativt i bruk til mye mer enn sykling. De innbyr til allsidig fysisk aktivitet. Personalet mener støvplagen er blitt mindre.

Avslutning på prosjektet var et personalkurs med NAAF som var veldig bra. Det var praksisrelevant. Personalet mener vi lærte mye og dermed er blitt i stand til å takle barn med astma- og allergiproblemer bedre. Vi lærte også mye om forebygging av slike plager. Innholdet i kurset har vært brukt som tema på møter og slik mener vi at vi greier å trekke lærdommen inn i våre planer og praksis.

Kort oppsummert er vi svært fornøyde med tiltakene som er gjennomført fordi vi mener de bidrar til å nå målsettingen. Tilskuddet fra Ekstrastiftelsen har vært til uvurderlig hjelp for prosjektet! Vi har flere tiltak som vi vil fortsette med i tida framover etterhvert som økonomien tillater det, blant annet å sette opp flere levegger og lage en klimasone som alternativ for barn med kuldeallergi.

Prosjektleder/forsker

Beret Rørvik

Detaljer
Program
Rehabilitering (2009)
Prosjektnavn
Et allergivennlig lekemiljø ute for barn
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Org.ledd
Lillevollen Barnehage
Beløp Bevilget
2010: kr 155 000
Startdato
01.04.2010
Sluttdato
01.10.2010
Status
Avsluttet