-ET BARN FOR LITE-

Søknadssammendrag

Det er ikke bare foreldrene som sørger over et tapt barn. Søsken har problemer med å møte hverdagen de også, og prøver ofte å skjerme foreldrene sine.

1. Bakgrunn for prosjektet
Hvert år får omtrent 180 barn kreft. Mange overlever, men dessverre mister vi ca 30 hvert år. Likedan fødes det ca 500/600 barn med medfødt hjertefeil i Norge. I tillegg er det hvert år flere barn som blir syke av ervervede hjertefeil. Dessverre dør ca 50 barn hvert år av hjertefeil.
Støtteforeningen for Kreftsyke Barn har i mange år arrangert sorgsamlinger for foreldre, i samarbeid med Modum Bad og Kreftforeningen. Etterspørselen og pågangen for å delta på slike samlinger har økt de siste årene og vi ser et stort behov for de som har opplevd det å miste ett barn. Gjennom den kompetansen Støtteforeningen for Kreftsyke Barn har bygget opp klarer vi å formidle erfaringskunnskap om det å miste et barn. Våre samlinger gir foreldre og søsken et redskap til å mestre sin livssituasjon, dette gjennom styrt erfaringsutveksling.
Støtteforeningen for Kreftsyke Barn ønsker å inngå et samarbeide med Foreningen for hjertesyke barn for å realisere ønskene og behovet hos våre familier i begge foreninger.
Dette er en organisasjon vi ikke har samarbeidet med tidligere, men vi ser klart at vi vil ha mye gjensidig nytte av hverandre.

For selv om barnets/søskenets sykdom har artet seg forskjellig, er sorgen over tapet den samme.

2. Prosjektets målsetting
I 2011 ønsker Støtteforeningen for Kreftsyke Barn og Foreningen for hjertesyke barn å tilby en landsdekkende sorgsamling for familien som har mistet et barn/søsken. Vi ønsker å samle ca. 50 deltagere i tillegg til ressurspersoner fra både Kreftforeningen, Støtteforeningen for Kreftsyke Barn og Foreningen for hjertesyke barn.
3. Prosjektets målgruppe
Prosjektets målgruppe er altså hele familien, der alle skal ses ? mor, far og søsken som har opplevd sorgen ved å miste et barn/søsken.
4. Beskrivelse av gjennomføring
Sorgsamlingen går over en langhelg med frammøte torsdag kveld og hjemreise søndag ettermiddag.
Vi møter torsdag ettermiddag til presentasjon, felles samling for foreldrene og søsknene med psykolog og sosialt samvær om kvelden.

Fredag starter med innledningsforedrag fra Kreftforeningen og Foreningen for hjertesyke barn for foreldrene og de eldste barna. De yngste barna har aktiviteter parallelt med dette, der de har mulighet til å snakke med voksne. Aktivitører er med de yngste hele tiden.

Kvelden avsluttes med et motivasjonsforedrag.

På lørdagen blir det samlende aktiviteter ute eller inne, felles på tvers av foreldre, søsken og ressurspersoner. Søndagen vil gå med til oppsummering, diskusjon, evaluering, lunch og avreise.

Foreldrene deles i rene mor og farsgrupper, eller på tvers av kjønn. Dette avhenger av gruppas sammensetning. Fagpersonene avgjør dette. Hver gruppe teller 6 til 8 personer + leder og medhjelper. Hver økt er på ca. 2-2 1/2 time, gjerne med en liten pause midt i, ettersom det faller naturlig. I løpet av helgen er det 4-5 slike økter. I gruppene er det ingen taleplikt, man kan teoretisk ?lytte? seg gjennom en helg, men vi håper og tror at atmosfæren blir slik at alle vil bidra med sine opplevelser. Innen gruppene er det derimot taushetsplikt, slik at det som blir sagt i gruppen, forblir der.

5. Prosjektets betydning
Vi ønsker å få søsken og foreldre som har opplevd å miste et søsken/barn til å dele erfaringer, utfordringer og ikke minst løsninger med hverandre. Dette er et helt nytt samarbeidsprosjekt med Foreningen for hjertesyke barn som vi vil bygge vårt konsept/metode videre på.
Tilbakemeldinger fra deltakerne på tidligere samlinger har vært udelt positive. De etterlyser en dag til, noe vi ønsker å gjøre noe med til denne samlingen ? og ungdommene/søsknene setter samtalene med psykologen svært høyt. De melder om at samlingen er flott for søsken.
6. Framdriftsplan
Januar 2011: Skolering av gruppeledere
September 2011: Landsdekkende sorgsamling
Desember 2011: Evaluering prosjektet

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_3_0440.pdf

Sluttrapportsammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet Hvert år får omtrent 180 barn kreft. Mange overlever, men dessverre mister vi ca 30 barn hvert år. Likedan fødes det ca 500/600 barn med medfødt hjertefeil i Norge. I tillegg er det hvert år flere barn som blir syke av ervervede hjertefeil. Dessverre dør ca 50 barn hvert år av hjertefeil. Både mor og far og søsken skal kunne få møte hverandre – se at det er flere som har det «akkurat som meg» har også vært en motivasjonsfaktor for å gjennomføre denne samlingen.Program for tidligere sorgsamlinger har vært laget i samarbeid med ressurspersoner i Kreftforeningen og Montebello. Vi tilbyr en kombinasjon av seminar, aktiviteter, rekreasjon, samvær med andre i samme situasjon og råd om hvordan mestre livet videre i et varmt miljø og med hjelp fra fagfolk som følger hele seminaret. Barnekreftforeningen og Foreningen for hjertesyke barn (FFHB) ønsket å samarbeide om prosjektet «Ett barn for lite» for å realisere ønskene og behovet hos våre familier i begge foreninger. Program for tidligere sorgsamlinger har vært laget i samarbeid med ressurspersoner i Kreftforeningen og Montebello. Vi tilbyr en kombinasjon av seminar, aktiviteter, rekreasjon, samvær med andre i samme situasjon og råd om hvordan mestre livet videre i et varmt miljø og med hjelp fra fagfolk som følger hele seminaret.
2. Prosjektets målsetting oppnådde resultater og videre planer. i ønsket å tilby en landsdekkende sorgsamling for familien som har mistet et barn/søsken. Vi ønsket å samle deltagere i tillegg til ressurspersoner fra både Kreftforeningen, Barnekreftforeningen og Foreningen for hjertesyke barn.
3. Prosjektets gjennomføring Sorgsamlingen gikk over en helg med 15 familier, fagpersoner og frivillige. Helgen ble gjennomført med plenumsforedrag fra ansvarlig psykolog, samtalegrupper for barn, ungdom og voksne, samt sosialt samvær om kveldene.
4. Oppnådde resultater Samlingen var vellykket. Evaluering fra deltakerne er svært gode og tilbakemeldinger fra deltakere og fagpersoner er god. Flere av deltakerne har sågar truffet hverandre etter samlingen.
5: Videre planer Barnekreftforeningen fortsetter med lik samling men ikke i samarbeid med FFHB. Samarbeidet vil bli opprettholdt på fylkesplan der begge foreninger benytter seg av likemenn – ikke fagutdannede, som Barnekreftforeningen ønsker å benytte i denne type samling.

Prosjektleder/forsker

Irene Skaret Sørensen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2010)
Prosjektnavn
-ET BARN FOR LITE-
Organisasjon
Barnekreftforeningen
Beløp Bevilget
2011: kr 358 000
Startdato
01.01.2011
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet