Et bedre liv sammen med afasi

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Svært mange par som opplever at den ene parten får afasi rapporterer til Afasiforbundet om mangelfull informasjon og veiledning fra det offentlige. Siden afasi rammer hele familien og kommunikasjon er så sentralt i et parforhold er det svært belastende å oppleve at man ofte blir stående alene uten å vite hva neste steg er. Afasiforbundet ønsker å bistå disse parene, både med å utforme informasjonsmateriell og ved å invitere dem til to kurshelger der de de unike problemstillingene man møter som et par der en part rammes av afasi tas tak i.

Målsetting

Arrangere 2 kurshelger for par der den ene parten har afasi. Produsere brosjyre, ressurshefte og e-læringskurs til bruk før, under og etter kurshelgene. Opprette en nettverksgruppe bestående av de som deltar på kurshelgene og fagpersoner der det vil være mulig å utveksle tips og stille spørsmål.

Målgruppe

Par der den ene partneren har afasi. Personer med afasi og deres pårørende. Andre som veileder par der ene parten har afasi.

Antall personer i målgruppen

22

Beskrivelse av gjennomføring

Afasiforbundet ønsker å arrangere to kurshelger samt utforme informasjonsmateriell knyttet til utfordringene par der den ene parten får afasi opplever. Kurshelgene utformes i samarbeid mellom Afasiforbundets likepersonsutvalg og fagpersoner med lang kompetanse på afasi og utfordringene man som par møter når kommunikasjon ikke fungerer som tidligere. I tillegg skal forbundet utforme en brosjyre, en ressursperm og et e-læringskurs som kan brukes for å sikre at flere får sårt tiltrengt informasjon som kan bidra til en bedre afasihverdag sammen. Afasiforbundet vet på bakgrunn av tilbakemeldinger fra medlemmer at dette er et sårt tiltrengt tilbud og vi er sikre på at forbundet med den erfaring vi har og med fagpersonene vi har i vårt nettverk vil være i stand til å tilpasse materiellet og kurset i tråd med behovene til målgruppen.

Fremdriftsplan

August 2019-Oktober 2019: Forprosjektering og fordeling av oppgaver til fagpersoner Oktober 2019-April 2020: Produksjon av materiell og e-læringskurs og ferdigstilling av praktiske hensyn knyttet til kurshelg, innhenting av forelesere Mars 2020-Juni 2020: Promotering og påmeldingsfrist kurs Juni 2020-Juni 2020: Lansering e-læringsmodul August 2020-Oktober 2020: Arrangering av kurshelgene Oktober 2020-Desember 2020: Evaluering og rapportering

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport samlivskurs Afasiforbundet 2022.pdf

Prosjektleder/forsker

Marianne Brodin

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
Et bedre liv sammen med afasi
Organisasjon
Afasiforbundet i Norge
Beløp Bevilget
2019: kr 384 000
Startdato
02.08.2019
Sluttdato
30.11.2021
Status
Avsluttet