Et Bedre Liv

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Prosjektleder fra A-larm og samarbeidspartner fra BAR og LMS har egen og pårørendeerfaring i forhold til rus. Vi har følt utfordringene som pasient, pårørende og barn av på kroppen. Vi har gjennom prosjektet “kompetente pasienter” i TSB gjort erfaringer som gjør at vi ser behov for prosjektet “et bedre liv”. Vi vet idag at det er en utfordring å forberede pasientene på tiden etter behandling. Det er en utfordring for eget håp og motivasjon at 7 av 10 av dine medpasienter er reinnlagt. Dette prosjektet skal bringe håp inn på institusjonene, og vi skal utvikle en metodikk for pasientopplæring.

Målsetting

Gjennomføre 55- 70 temadager for totalt 2000 pasienter og fagfolk I løpet av en 2 års periode. Utvikle metodikk og innhold i undervisningen sammen med pasienter og fagfolk som gjør at erfaringene blir videreført eller implementert etter prosjektets slutt (se også hovedmål/delmål i prosjektsøknad

Målgruppe

Pasienter og fagfolk ved de 15 behandlingsinstitusjonene/avdelingene vi skal arrangere undervisning/temadager på.

Antall personer i målgruppen

1500

Beskrivelse av gjennomføring

Alle institusjonene som var med i prosjektet “kompetente pasienter i TSB” ønsker å være med i dette prosjektet. Vi har foreløpig valgt å inkludere 5 nye avdelinger, og dekker pr. idag 3 helseregioner. Prosjektleder skal ha dobbelkompetanse (egenerfaring og fagutdanning). Vi kobler bedringhistorier mot faglig kunnskap. Vi tror at om pasientene sammen med sine behandlere får presentert faglige føringer, lovverk, retningslinjer og lignende, vil man ha en felles forståelse av hvorfor dette er viktig. Formøte: I formøtet avklarer vi med pasienter og fagfolk hvilket tema som er viktig og hvilken brukerkompetanse, organisasjon, stiftelse ol. det kan være bra å få inn. Tema bør også ses i sammenheng med siste utførte brukerundersøkelse på institusjonen. Gjennomføring: Temadagene gjennomføres ved at vi (fire eller fem personer) drar ut til institusjonen og gjennomfører undervisning med pasienter og fagfolk som deltagere. Vi leder og gjennomfører dagen. Vi avslutter med refleksjoner og oppsummering i plenum, samt brukerundersøkelser. Tidsrammen for dagen er 09.00 til 15.00 Metode: Innlegg av likepersoner og gruppearbeid blir metode og denne utvikles sammen med pasienter, fagfolk og Nasjonal kompetansetjeneste TSB.

Fremdriftsplan

1. år: Gjennomføre formøte og 30-35 temadager på institusjonene. Gjennomføre workshop som avslutning første år. Til denne vil vi invitere inn pasienter og fagfolk som har vært tilstede på formøte og undervisning samt deltagere fra relevante kompetansemiljø. 2. år: Justere ut fra erfaringer år 1 og tilbakemeldinger fra workshop. Gjennomføre formøte og 30- 35 temadager på institusjonene, samt et bredt fokus på videreformidling av erfaringer

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Ferdig til Extra innlevering 17.08.19.pdf

Prosjektleder/forsker

Tommy Lunde Sjåfjell

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Et Bedre Liv
Organisasjon
A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling
Beløp Bevilget
2017: kr 917 750, 2018: kr 868 000
Startdato
02.07.2017
Sluttdato
02.07.2019
Status
Avsluttet